DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2013

STARKT KASSAFLÖDE I FÖRSTA KVARTALET

JANUARI - MARS 2013

 • Omsättningen uppgår till 340,4 (379,4) Mkr
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgår till 34,4 (62,9) Mkr, en rörelse­marginal på 10,1 procent
 • Resultat före skatt uppgår till 34,3 (63,6) Mkr
 • Resultat efter skatt uppgår till 25,1 (46,3) Mkr
 • Vinst per aktie uppgår till 0,48 (0,88) kr
 • Kassaflödet från rörelsen uppgår till 28,4 (46,1) Mkr
 • Likvida medel uppgår till 235,2 Mkr

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

 • HiQ tecknar nytt ramavtal med Ascom Wireless Solutions, specialister på trådlös kommunikation inom sjukvården
 • HiQ vinner ramavtal hos Volvo Cars (VCC), inom området e-learning
 • HiQ blir strategisk partner till Cramo, ett av Europas största maskinuthyrningsföretag
 • HiQ hjälper BorgWarner att med världsledande fyrhjulsdrift förenkla bilkörning och på så sätt öka säkerheten
 • HiQ skapar ett nytt intranät som effektiviserar verksamheten hos Kuusakoski Oy, ledande inom återvinningstjänster i Östersjöområdet
 • HiQ Borlänge röstas fram som Dalarnas bästa arbetsplats i ”Bästa Jobbet 2012”
 • HiQ ger ut sitt första HiQ Magazine, som speglar bolagets anda
 • HiQ skapar en mobilapplikation till fotbollens spelarförbund i Finland, med syftet att bevaka medlemmarnas intressen och förebygga oegentligheter i ligaspelet.
 • HiQ samarbetar med Doro för att förenkla teknikanvändandet för seniorer

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Årsstämman den 11 april väljer Raimo Lind, CFO och vice VD i finska verkstadskoncernen Wärtsilä Oyj, till ny styrelseledamot i HiQ
 • Årsstämman beslutar om en utdelning till aktieägarna på 2,40 per aktie, totalt cirka 127 Mkr
 • HiQ tecknar ramavtal med en världsledande svensk industrikoncern

   
För ytterligare information, kontakta gärna:
Lars Stugemo, koncernchef och VD, HiQ, tel. 08-588 90 000
Laura Manninen, tf Informationschef, HiQ, tel. 0734-48 13 17
    

Informationen är sådan som HiQ skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Denna rapport lämnades för offentliggörande kl 07.30 den 23 april 2013.

HiQ förenklar och förbättrar med högteknologiska lösningar inom kommunikation och mjukvaruutveckling. Bolaget är ledande inom dessa områden och har Norden som hemmamarknad. HiQ har fler än 1 300 anställda och har kontor i Norden och i Ryssland. HiQ är noterat på NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap. För mer information besök www.hiq.se

Taggar:

Om oss

HiQ skapar en bättre värld genom att förenkla och förbättra människors liv med teknik, design och kommunikation. Vi är en given partner till alla som vill skapa resultat som gör skillnad i en digitaliserad värld. HiQ har 1600 specialister och finns i sex länder. Bolaget grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information och inspiration, besök www.hiq.se.

Prenumerera

Dokument & länkar