DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2011

Stark tillväxt och fortsatt stark marginal

Januari-mars 2011

 • Omsättningen uppgår till 326,1 (273,6) Mkr, en ökning med 19 procent jämfört med föregående år
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgår till 49,1 (40,5) Mkr, en rörelse­marginal på 15,1 procent
 • Resultat före skatt uppgår till 49,5 (39,7) Mkr
 • Resultat efter skatt uppgår till 36,3 (28,4) Mkr
 • Vinst per aktie uppgår till 0,69 (0,55) kr
 • Kassaflödet från rörelsen uppgår till 29,7 (12,1) Mkr
 • Likvida medel uppgår till 191,2 Mkr
 • Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning om 1,80 kr per aktie, totalt ca 94 Mkr, i form av en split med obligatoriskt inlösenförfarande

Viktiga händelser under det första kvartalet 2011

 • HiQ utvecklar en plattform för handel åt en av världens största investmentbanker

 • HiQ tecknar ramavtal med ICA på ett år med option på årsvisa förlängningar

 • HiQ levererar en IP-TV-portal till Dreampark AB

 • HiQ tecknar fyraårigt ramavtal med finländska Landsbygdsverket och dess avropande myndigheter

 • HiQ vinner pris för bästa IT-projekt i Finland 2010. Projektet skapades på uppdrag av Kuusakoski, ett internationellt återvinningsföretag. Priset delas ut till HiQ i mars

 • HiQ genomför kampanjen ”Go, go, go”, där Channel Q och Twitter följer med bakom kulisserna på skidåkarna Anja Pärson och Tanja Poutiainen mot VM, samt raceråkaren Richard Göransson i satsningen mot Svenska Rallyt

 • HiQs samarbetspartner Janette Hargin, vinner World Freeride Tour och kan titulera sig världens bästa kvinnliga friåkare

För ytterligare information, kontakta gärna:
Lars Stugemo, koncernchef och VD, HiQ
tel 08-588 90 000

Fredrik Malm, ekonomichef och IR-ansvarig HiQ
tel 08-588 90 034, 0704-200 017.

HiQ International AB (publ) org. Nr 556529-3205
Mäster Samuelsgatan 17, 9tr
Box 7421
103 91 STOCKHOLM
tel: 08-588 90 000
fax: 08-588 90 001
www.hiq.se

Stockholm 28 april 2011

Styrelsen för HiQ International AB

Denna rapport har inte varit föremål för en revisorsgranskning.

Informationen är sådan som HiQ skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Denna rapport lämnades för offentliggörande kl 07.30 den 28 april 2011.

Om oss

HiQ skapar en bättre värld genom att förenkla och förbättra människors liv med teknik, design och kommunikation. Vi är en given partner till alla som vill skapa resultat som gör skillnad i en digitaliserad värld. HiQ har 1600 specialister och finns i sex länder. Bolaget grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information och inspiration, besök www.hiq.se.

Prenumerera

Dokument & länkar