FÖRÄNDRING I ANTAL UTESTÅENDE AKTIER I HiQ UNDER APRIL MÅNAD

Antalet utestående aktier i HiQ International AB uppgår per den 30 april 2012 till 105 503 046 aktier, vilket innebär en ökning av antalet aktier under april månad med 52 751 523 aktier. 

Förändringen är hänförlig till den split som är ett led i beslutet om split med obligatorisk inlösen som bolagsstämma i HiQ International AB fattade beslut om den 28 mars 2012. Genom detta förfarande delas 2,20 kr / aktie, totalt cirka 116 Mkr ut till HiQs aktieägare.

Med avstämningsdag den 7 maj kommer indragning av 52 751 523 aktier ske och antalet utestående aktier kommer därefter åter uppgå till 52 751 523 aktier.


För mer information, kontakta gärna:
Fredrik Malm, Ekonomichef och IR-ansvarig HiQ, tel: 08-588 90 000, 0704-200 017

Informationen är sådan som HiQ skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande kl.10.00 den 30 april 2012.

HiQ är ett IT- och managementkonsultföretag som arbetar med högteknologiska lösningar inom kommunikation och mjukvaruutveckling. Bolaget är ledande inom dessa områden och har Norden som hemmamarknad. HiQ har närmare 1 300 anställda med kontor i Norden och Ryssland. HiQ är noterat på NASDAQ OMX Stockholm midcap. För mer information, besök www.hiq.se.

Taggar:

HiQ

Om oss

HiQ skapar en bättre värld genom att förenkla och förbättra människors liv med teknik, design och kommunikation. Vi är en given partner till alla som vill skapa resultat som gör skillnad i en digitaliserad värld. HiQ har över 1600 specialister och finns i fem länder. Bolaget grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information och inspiration, besök www.hiq.se.

Prenumerera

Dokument & länkar