Förändring i antal utestående aktier i HiQ under juni månad

Antalet utestående aktier och röster i HiQ International AB uppgår per den 29 juni 2018 till 55 799 587.

Förändringen i juni är hänförlig till utnyttjande av teckningsoptioner.

För mer information, kontakta gärna:

Fredrik Malm, Ekonomichef och IR-ansvarig HiQ, tel: 08-588 90 000

Informationen är sådan som HiQ skall offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande kl. 15.00 den 29 juni 2018.

Fredrik Malm, CFO and Head of Investor Relations at HiQ.

Tel: 46 8 588 90 000, 46 704 200 017

Om oss

HiQ skapar en bättre värld genom att förenkla och förbättra människors liv med teknik, design och kommunikation. Vi är en given partner till alla som vill skapa resultat som gör skillnad i en digitaliserad värld. HiQ har 1600 specialister och finns i sex länder. Bolaget grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information och inspiration, besök www.hiq.se.

Prenumerera

Dokument & länkar