Fortsatt stark tillväxt och ökad vinst

Omsättningen för det första halvåret uppgår till 652,6 (556,1) Mkr, vilket är en ökning med 17 procent jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet (EBIT) uppgår till 87,1 (74,7) Mkr, en rörelsemarginal på 13,3 procent. Likvida medel är 125,4 (93,5) Mkr.

– Vi har haft ett bra andra kvartal med den högsta omsättningen någonsin i ett enskilt kvartal. Både kunder och medarbetare söker sig till HiQ och vi har aldrig varit fler anställda. Vi har också bra kassaflöde och en solid finansiell ställning, säger koncernchef och VD Lars Stugemo.

IT-användandet växer och kommer att fortsätta att göra det oavsett konjunkturläge. Öppenhet, teknik och effektivisering blir allt viktigare i samhället. Öppenhet möjliggörs genom de live-bilder som strömmas från gator och torg i Nordafrika, men även från till exempel Stockholms Prideparad och Almedalsveckan på Gotland.

Den senaste tekniken möjliggör konkurrenskraft för företag som helt baserar sin verksamhet på IT. Inom finansbranschen ser vi en effektivisering av hanteringen av värdepappershandeln som går allt snabbare. HiQ är med och leder denna utveckling tillsammans med våra innovativa och framåtriktade kunder.

– Norden, som är HiQs marknad, har stark ekonomi. Under det första halvåret har vi stark efterfrågan från våra kunder. Vi är en betydande aktör i Norden med framgångsrika kunder och med engagerade och ansvarstagande medarbetare. Äventyret vi kallar IT har bara börjat och vi ser med tillförsikt fram mot en spännande höst, avslutar Lars Stugemo.

HiQ:s VD och koncernchef Lars Stugemo presenterar rapporten idag, tisdagen den
16 augusti klockan 09.00, på HiQs nya kontor på Regeringsgatan 20 i Stockholm.
Rapporten kan beställas på 08-588 90 000 eller hämtas på www.hiq.se

Informationen är sådan som HiQ skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande kl 07.30 den 16 augusti 2011

För ytterligare information, kontakta gärna:
Lars Stugemo, koncernchef och VD HiQ, tel: 08-588 90 000
Fredrik Malm, CFO och IR-ansvarig, tel: 0704-200 017

 

HiQ är IT- och managementkonsultföretaget som arbetar med högteknologiska lösningar inom kommunikation och mjukvaruutveckling. Bolaget är ledande inom dessa områden och har Norden som hemmamarknad. HiQ har knappt 1 300 anställda och har kontor i Norden och i Ryssland. HiQ är noterat på NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap. För mer information besök www.hiq.se

 

 

Om oss

HiQ skapar en bättre värld genom att förenkla och förbättra människors liv med teknik, design och kommunikation. Vi är en given partner till alla som vill skapa resultat som gör skillnad i en digitaliserad värld. HiQ har 1600 specialister och finns i sex länder. Bolaget grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information och inspiration, besök www.hiq.se.

Prenumerera

Dokument & länkar