HiQ GENOMFÖR APPORTEMISSION I SAMBAND MED FÖRVÄRVET AV PRESIS

Styrelsen för HiQ har beslutat om apportemission av aktier för betalning av köpeskilling i samband med förvärvet av Presis i Sverige AB.

Såsom tidigare har kommunicerats har HiQ förvärvat Presis i Sverige AB med tillträdesdag den 16 mars 2017. Som ett led i tillträdet har styrelsen för HiQ fattat beslut om en apportemission på 128 114 aktier, motsvarande en utspädning på 0,2%.

Efter genomförd apportemission uppgår antalet utestående aktier och röster i HiQ till 54 900 359 aktier.

För mer information, kontakta gärna:
Fredrik Malm, Ekonomichef HiQ, tel. 08-588 90 000

HiQ skapar en bättre värld genom att förenkla och förbättra människors liv med teknik och kommunikation. Vi är en given partner till alla som vill skapa resultat som gör skillnad i en digitaliserad värld. HiQ har närmare 1600 specialister och finns i fyra länder. Bolaget grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information och inspiration, besök www.hiq.se


Om oss

HiQ skapar en bättre värld genom att förenkla och förbättra människors liv med teknik, design och kommunikation. Vi är en given partner till alla som vill skapa resultat som gör skillnad i en digitaliserad värld. HiQ har 1600 specialister och finns i sex länder. Bolaget grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information och inspiration, besök www.hiq.se.

Prenumerera

Dokument & länkar