HiQ levererar fortsatt starkt resultat och ökad tillväxt

2007 fortsätter att vara ett mycket bra år för HiQ. Omsättningen ökar med 110,1 Mkr till 690,8 (580,7) Mkr. Tillväxten är 19 procent. Rörelseresultatet (EBIT) ökar med 18,5 Mkr till 127,2 (108,7) Mkr, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 18,4 (18,7) procent. Resultatet före skatt ökar med 18,5 Mkr till 127,9 (109,4) Mkr.

– HiQ fortsätter att utvecklas mycket väl under 2007. Det är ett mycket fint resultat där vi växer med 19 procent och har en rörelse¬marginal på 18,4 procent. Vi levererar detta tack vare ett fortsatt förtroende från våra kunder och ett fantastiskt arbete av samtliga medarbetare. IT-marknaden i Norden kännetecknas av god efterfrågan och vi befinner oss i en högkonjunktur. HiQ har en stark position och vi fortsätter att växa med mycket god lönsamhet. Jag är mycket nöjd med året så här långt, säger VD och koncernchef Lars Stugemo.

HiQ arbetar med lösningar inom kommunikation, programvaruutveckling och simuleringsteknik, och har idag närmare 1000 anställda i Norden och i Östeuropa. HiQ arbetar i långsiktiga kundrelationer med ledande aktörer i flera branscher som telekom, spel & underhållning, fordon, finans, försvar mm. Under kvartalet har nya avtal tecknats med kunder såsom Ericsson och OMX.

– Teknikutvecklingen går i en rasande fart och kommunikationsbehoven mellan personer och företag kommer bara att öka. Grunden för att tillgodose dessa behov finns i stor utsträckning inom telekomsektorn - en sektor där HiQ arbetar med ledande tillverkare, operatörer och användare sedan slutet av 1900-talet, säger Lars Stugemo, VD och koncernchef på HiQ.

Hittills under året har rekryteringen varit mycket god för HiQ. Under perioden har vi en fortsatt sjunkande trend i personalomsättningen.

– Varumärket HiQ är starkt. Vi attraherar många duktiga medarbetare som vill arbeta med spjutspetsteknik och spännande uppdrag hos ledande internationella kunder. Vi prioriterar kvalitet i såväl kunduppdrag som när det gäller att skapa en attraktiv arbetsplats till alla våra duktiga medarbetare, säger Stugemo.

HiQs VD och koncernchef Lars Stugemo presenterar rapporten idag, måndag den 22 oktober klockan 09.00, på HiQs kontor på Mäster Samuelsgatan 17, 9 tr i Stockholm.

Rapporten kan beställas på 08-588 90 000 eller hämtas på www.hiq.se

För ytterligare information, kontakta gärna:
Lars Stugemo, koncernchef och VD HiQ, tel: 08-588 90 000
Anna Jennehov, informationschef
Tel: 08-588 90 000, 0704-200 049, anna.jennehov@hiq.se

Om oss

HiQ skapar en bättre värld genom att förenkla och förbättra människors liv med teknik, design och kommunikation. Vi är en given partner till alla som vill skapa resultat som gör skillnad i en digitaliserad värld. HiQ har 1600 specialister och finns i sex länder. Bolaget grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information och inspiration, besök www.hiq.se.

Prenumerera

Dokument & länkar