Hiq’s årsredovisning för 2011 har idag publicerats

HiQ’s årsredovisning för 2011 har idag publicerats på bolagets hemsida.

Årsredovisningen kan laddas ned från HiQ’s hemsida: www.hiq.se eller beställas från bolaget, tel: 08-588 90 000.

Vid frågor, kontakta gärna:
Peter L. Häggström, informationschef HiQ International, tel 08-588 900 00 eller 0704-200 103

Informationen är sådan som HiQ skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande kl 14.30 den 7 mars 2012.

Om oss

HiQ skapar en bättre värld genom att förenkla och förbättra människors liv med teknik, design och kommunikation. Vi är en given partner till alla som vill skapa resultat som gör skillnad i en digitaliserad värld. HiQ har 1600 specialister och finns i sex länder. Bolaget grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information och inspiration, besök www.hiq.se.

Prenumerera

Dokument & länkar