HIQ STÄRKER SAMARBETET MED VOLVO PERSONVAGNAR

HiQ jobbar sedan flera år tillbaka med Volvo Personvagnar. Genom avtalet som strategisk partner inom området ”Aktiv Säkerhet”, stärker HiQ och Volvo PV samarbetet ytterligare.  

- Vi ser en ökad efterfrågan på utveckling av aktiva säkerhetssystem. Med tanke på ambitionen att minimera antalet dödsolyckor på vägarna är detta givetvis en mycket viktig funktion i nya bilmodeller. Det känns bra och inspirerande att jobba med system som verkligen kommer att göra en skillnad för många människor i framtiden, säger Patrik Sahlsten, Vice VD för HiQ Göteborg.

Genom det nya avtalet stärks HiQs roll i branschen och hos fordonsindustrin ytterligare.

- Vi jobbar idag på bred front inom fordonsindustrin genom att de flesta områden inom branschen blir allt mer beroende av IT. Aktiv säkerhet är ett viktigt område för oss eftersom det både räddar liv och förenklar bilkörningen för föraren. Var starka position gör också att vi för tillfället rekryterar många nya medarbetare, säger Lars Stugemo, VD på HiQ.

Aktiv säkerhet omfattar teknik och system som utvecklas för att förebygga och undvika fordonsolyckor i trafiken. Systemen inom aktiv säkerhet är utformade för att underlätta bilkörandet och förebygga så att olyckor helst helt går att undvika. Då olyckan är oundviklig strävar systemen åt att minska krockvåldet. Idag är det inte ovanligt att bilar är utrustade med flera olika sensorer, mikroprocessorer och styrsystem som bland annat hjälper föraren att upptäcka potentiella faror samt underlättar väghållning och framförandet av fordonet. Exempel på teknik som finns på marknaden idag är bland annat display för mörkerseende, anpassningsbara farthållare, avancerade anti-slirsystem och kameror som hjälper föraren att hålla koll på ”döda vinkeln”.

För mer information, kontakta gärna:

Patrik Sahlsten, Vice VD, HiQ Göteborg, tel. +46 (0) 701-839 130
Lars Stugemo, VD och koncernchef HiQ, tel. +46 8 588 90 000
Peter Häggström, Informations- och Marknadschef HiQ, tel. +46(0)704- 200 103


HiQ är ett IT- och managementkonsultföretag som arbetar med högteknologiska lösningar inom kommunikation och mjukvaruutveckling. Bolaget är ledande inom dessa områden och har Norden som hemmamarknad. HiQ har nästan 1 300 anställda med kontor i Norden och Ryssland. HiQ är noterat på NASDAQ OMX Stockholm midcap. För mer information, besök www.hiq.se.

Taggar:

Om oss

HiQ skapar en bättre värld genom att förenkla och förbättra människors liv med teknik, design och kommunikation. Vi är en given partner till alla som vill skapa resultat som gör skillnad i en digitaliserad värld. HiQ har 1600 specialister och finns i sex länder. Bolaget grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information och inspiration, besök www.hiq.se.

Prenumerera

Dokument & länkar