HiQ TECKNAR AVTAL MED FINSKA STRÅLSÄKERHETSCENTRALEN

HiQ har undertecknat ett treårigt avtal med finska Strålsäkerhetscentralen (STUK). Avtalet omfattar applikationshantering och vidareutveckling av STUK:s integrationslösningar. Tjänsten ska säkerställa funktionaliteten och ändringskapaciteten i STUK:s integrationsmiljö.

HiQ ska tillhandahålla övergripande hanterings- och felsökningstjänster för STUK:s integrationsprogramvara samt relaterade lösningar. Kontraktet inkluderar också vidareutveckling av lösningarna och möjligheten att förlänga avtalsperioden med ytterligare två år. I och med avtalet tar HiQ över huvudansvaret för STUK:s integrationsprogramvara och applikationer.  

– Vårt mål var att komma överens om ett långsiktigt samarbete för att säkerställa en hög expertisnivå i integrationsfrågor. HiQ visade sig inte bara vara den mest kompetenta utan också den mest kostnadseffektiva leverantören”, säger Ari Rosenberg, systemchef på STUK.  

– Våra integrationstjänster motsvarar STUK:s behov och krav synnerligen väl. Det behövs djupgående expertkunskaper, särskilt i fall som detta när integrationsmiljön bli en allt viktigare del av funktionaliteten i datasystemen. Genom vår gedigna kompetens på området kan HiQ erbjuda de rätta expertkunskaperna för varje fas i integrationslivscykeln”, säger Jukka Rautio, VD HiQ Finland.  

Den nya integrationsmiljön är redo och tjänsten kommer att lanseras i slutet av maj.

 

För mer information, kontakta gärna:
Jukka Rautio, VD, HiQ Finland Oy, Tel. +358 40 827 1142
Ari Rosenberg, systemchef, Strålsäkerhetscentralen (STUK), Tel. +358 9 759 88 414
Anna Jennehov, Informationschef HiQ, tel. +46 8 588 90 049, 070-4200 049

Strålsäkerhetscentralen (STUK) är en tillsynsmyndighet, ett forskningscenter och en expertorganisation vars verksamhetsidé är att skydda människor, samhälle, miljön och framtida generationer från de skadliga effekterna av strålning. STUK:s huvudkontor ligger i Helsingfors och organisationen har cirka 340 anställda, varav tio på det regionala forskningscentret i Rovaniemi. http://www.stuk.fi

HiQ är ett IT- och managementkonsultföretag som arbetar med högteknologiska lösningar inom kommunikation och mjukvaruutveckling. Bolaget är ledande inom dessa områden och har Norden som hemmamarknad. HiQ har närmare 1 200 anställda med kontor i Norden och Östeuropa. HiQ är noterat på NASDAQ OMX Stockholm midcap. För mer information, besök www.hiq.se.

Taggar:

Om oss

HiQ skapar en bättre värld genom att förenkla och förbättra människors liv med teknik, design och kommunikation. Vi är en given partner till alla som vill skapa resultat som gör skillnad i en digitaliserad värld. HiQ har 1600 specialister och finns i sex länder. Bolaget grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information och inspiration, besök www.hiq.se.

Prenumerera

Dokument & länkar