HiQ tecknar nytt ramavtal med Volvo Personvagnar

HiQ har tecknat ett nytt ramavtal med den globala fordonstillverkaren Volvo Personvagnar. Avtalet omfattar tjänster inom hela produktutvecklingen och gäller till och med utgången av 2010.

- Det senaste året har varit mycket turbulent inom fordonsindustrin vilket har påverkat oss och våra kunder i fordonssektorn. HiQ har ett starkt varumärke och mångårig erfarenhet av att arbeta med utveckling och verifiering av mjukvara i nya fordonsmodeller. Att vi nu väljs ut som en av de leverantörer som Volvo Personvagnar väljer att arbeta vidare med är givetvis en stor framgång och ett viktigt kvitto på att vi levererar högkvalitativa tjänster till vår kund, säger Patrik Sahlsten, ansvarig för affärsområde Fordon på HiQ Göteborg. De senaste åren har HiQ genomfört en stor satsning med fokus på fordonsindustrin, en satsning som varit lyckosam och som inneburit att HiQ vinner marknadsandelar i sektorn. HiQ har stadigt ökat sin närvaro och Patrik Sahlsten räknar med att kunna öka rekryteringen för att möta efterfrågan när konjunkturen vänder. Exempel på områden där HiQ har starka erbjudanden är inom aktiva säkerhetssystem, infotainment och hybridteknik. – Vi ser fortsatt en stor potential inom våra specialistområden, mycket av den mjukvara som byggs in i de nya fordonsmodellerna är kopplade till dessa områden. Vår starka position inom telekomindustrin gör oss extra intressanta som samarbetspartner. Det förnyade förtroendet från Volvo Personvagnar kombinerat med en ljusare framtidstro generellt sett, gör att vi nu vågar rekrytera fler duktiga utvecklare och testare till HiQ, säger Sahlsten. – HiQ har idag en stark position inom fordonsindustrin och har arbetat med olika uppdrag hos fordonskunder i mer än 10 år. Förutom den globala trenden runt miljö och bränslesnålare fordon sker en allt större integration mellan fordonen och dess omgivning. Hittills har t.ex. mjukvaran i fordonen litat på egna sensorer för styrning av säkerhetssystemen, men med hjälp av ny mobil teknologi kan denna teknik utvecklas ytterligare, en mycket spännande trend, säger Jerker Lindstén, VD för HiQ Göteborg. – Det förnyade förtroendet från Volvo Personvagnar öppnar för nya möjligheter för HiQ inom fordonsindustrin. Nu ser vi framemot ett fortsatt gott samarbete med denna viktiga kund, avslutar Jerker Lindstén. För ytterligare information, kontakta gärna: Jerker Lindstén, VD HiQ Göteborg, 031-743 91 00 Patrik Sahlsten, Affärsområdesansvarig Fordon iHiQ Göteborg, 031-743 91 00 Annika Billberg, informationschef HiQ, tel: 08-588 90 015, 0704-200 103

Om oss

HiQ skapar en bättre värld genom att förenkla och förbättra människors liv med teknik, design och kommunikation. Vi är en given partner till alla som vill skapa resultat som gör skillnad i en digitaliserad värld. HiQ har 1600 specialister och finns i sex länder. Bolaget grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information och inspiration, besök www.hiq.se.

Prenumerera

Dokument & länkar