HBTQI-perspektiv på museisamlingar

En forskare med kompetens kring HBTQI-perspektiv anställs i ett banbrytande forskningssamarbete mellan Livrustkammaren, Historiska museet och The Unstraight Museum med stöd av Kulturrådet. Nu kommer tidigare osynlig HBTQI-historia att lyftas fram med olika berättelser, bland annat i Livrustkammarens och Historiska museets basutställningar. Alla mäniskors lika värde är en viktig utgångspunkt.

– Museerna vill samverka i det här projektet för att uppnå ett bestående resultat. Vi vill förändra inifrån och kommer att låta en forskare med särskild HBTQI-kompetens studera våra samlingar för att vi ska kunna lyfta fram nya berättelser än dem som tidigare varit kända, säger Lizette Graden, chef för samlingarna, Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet.

– Det här är efterlängtat, säger Fredrik Svanberg, forskningschef vid Historiska museet. Vi ska ta hjälp i nya utställningsprojekt och med att ta fram fler berättelser som knyter an till Historiska museets samlingar – berättelser som tidigare har varit osynliga här.

Inom projektet ”Unstraight Reserach på museum” där Kulturrådet bidrar med 500 000 kr anställs en forskare som disputerat i ett kulturvetenskapligt ämne. Tjänsten är planerad att tillsättas från den 1 mars och ska finnas fram till den 31 december 2016. Forskningen ska bedrivas på båda museerna och syftet är att forskningsresultaten skall spridas till allmänheten.

The Unstraight Museum, som initierat projektet, har en vision om att HBTQI-historia framöver ska finnas representerad både i museernas basutställningar och i grundskolans historieböcker.

– Den som inte syns finns inte och kan därför inte kräva sina rättigheter, säger Anna Mazetti-Nissen ordförande i The Unstraight Museum.

De tre museerna anser att HBTQI-historia skall vara representerad i basutställningar som berättar vår historia till kommande generationer.

HBTQI står för; homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner samt intersexuella.

För mer information kontakta pressansvariga
Historiska museet: Ulrika Mannberg Günther tel. 08-519 557 31, mobil 070-601 45 07, mail: ulrika.m.gunther@historiska.se
Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet: Margareta Berglund Hamngren, tel. 08-402 30 15, e-post: margareta.berglund@lsh.se

Historiska museet, tel: 08-519 556 00 e-post: info@historiska.se webb: www.historiska.se Museibesök: Narvavägen 13-17, Box 5428, 114 84 Stockholm

Taggar:

Om oss

Historiska museet är historiernas museum. Det rymmer skatter. Av föremål, men framförallt av 1000-tals fascinerande berättelser. Här kan minsta bronsfigur berätta om maktspel, kärlek, myter, katastrofer och mirakel. Upplev Sveriges historia och se världens största vikingautställning! På Historiska museet finns historia som spänner över tusentals år, från vår äldsta forntid över vikingatid och medeltid fram till i dag.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar