Historiska museet lanserar ny forskningsplattform för Birka

Nu kan forskare från hela världen få tillgång till information, kartor och bilder från Birka via en digital portal på Historiska museets webbplats. ”Birkaportalen” lanseras den 12 april kl. 18.

– Birka är en världskänd arkeologisk guldgruva, säger Gunnar Andersson arkeolog och projektledare på Historiska museet. Nu presenterar Historiska museet för första gången en samlad bild av arkeologisk forskning på Birka. Syftet är att stödja framtida forskning om Birka och vikingatiden.

På ”Birkaportalen” finns texter, bilder och information om det vikingatida Birka på Björkö och Hovgården på Adelsö. Informationen är strukturerad under fyra rubriker: ”Platsen”, ”Vad är Birka och Hovgården”, ”Arkeologi och forskning” och ”Digitala resurser”. Texterna under de två första rubrikerna sammanställer den aktuella kunskapen om platsen. Materialet under rubrikerna ”Arkeologi och forskning” och ”Digitala resurser” är råmaterial för forskning och riktar sig till studenter, doktorander samt disputerade forskare inom i första hand arkeologi.

Under ”Digitala resurser” finns verktyg och hjälpmedel för att utforska det vikingatida Birka och Hovgården. Här finns centralt forskningsmaterial samlat, som tidigare endast varit tillgängligt via Antikvarisk-Topografiska arkivet (ATA) i Stockholm, exempelvis Hjalmar Stolpes 20 grävdagböcker från åren på Birka och en rad äldre standardverk och avhandlingar. Här finns också en Webb-GIS applikation som presenterar geografisk information om Birka och Hovgården. Applikationen visar arkeologisk plandokumentation och olika typer av kartor och gör det möjligt att övergripande och detaljerat studera fornlämningsmiljöerna.

Majoriteten av de drygt 73 000 föremålen från 1990–1995 års undersökning av Svarta jorden i Birka finns tillgängliga i den nya ”Birkaportalen”. För att underlätta för utländska forskare att använda och söka i databasen har viss nyckelinformation kopplade till föremålen översatts till engelska.

Portalen är ett resultat av projektet, ”Birka, en arkeologisk forskningsresurs”, som Historiska museet har drivit under fyra år med hjälp av medel från Riksbankens jubileumsfond.
Historiska museets webb: www.historiska.se

För mer information kontakta pressansvarig Ulrika Mannberg Günther tel. 08-519 557 31, mobil 070-601 45 07 mail: ulrika.m.gunther@historiska.se

Historiska museet, tel: 08-519 556 00 e-post: info@historiska.se webb: www.historiska.se Museibesök: Narvavägen 13-17, Box 5428, 114 84 Stockholm

Taggar:

Om oss

Historiska museet är historiernas museum. Det rymmer skatter. Av föremål, och framförallt av tusentals fascinerande berättelser. Här kan minsta bronsfigur berätta om maktspel, kärlek, myter, katastrofer och mirakel. Upplev Sveriges historia! På Historiska museet finns historia som spänner över tusentals år, från forntid till nutid. Historiska museet ingår i Statens historiska museer.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar