Samtidskonst i ny utställning på Historiska museet – internationella konstnärer har skapat verk på tema historia och kulturarv

History Unfolds – samtidskonst möter historia. En ny konstutställning som öppnar den 18 november på Historiska museet tar upp aktuella och brännande frågor om hur historia och kulturarv formas och används. Med utgångspunkt i museets samlingar och forskning har konstnärerna Esther Shalev-Gerz, James Webb, Minna L Henriksson, Dušica Dražić och Elisabeth Bucht skapat verk till History Unfolds. Befintliga verk av Susan Meiselas, Hiwa K, Artur Żmijewski, Jananne Al-Ani och Meriç Algün Ringborg visas också i museets kulturhistoriska utställningar.

– Konstnärerna har samarbetat med museets personal och fått tillgång till samlingar och forskning i sitt skapande, säger curator Helene Larsson Pousette. Vi har valt att arbeta med konstnärer för att de kan gestalta andra perspektiv och se på ett historiskt material på nya sätt. Museets samlingar rymmer många gömda och osynliga berättelser, som vi vill veckla ut.

Med ”History Unfolds” vill Historiska museet problematisera och komplettera bilden av historia i Sverige och synliggöra de normer som påverkat museet och dess samlingar över tid. Utställningen presenterar också ett 40-tal utvalda museiföremål som lyfter fram berättelser och perspektiv som tidigare inte fått ta plats på museet.

– Våra samlingar ger upphov till många olika tolkningar och omtolkningar av historien, säger utställningschef Sophie Nyman. Vi arbetar utifrån en medvetenhet om att historien ser olika ut beroende på av vem och när den berättas.

History Unfolds, Historiska museet, Stockholm, 18 november 2016 – 19 november 2017 

Curator: Helene Larsson-Pousette

För högupplösta pressbilder, vänligen besök vårt nyhetsrum:
http://news.cision.com/se/historiska-museet/

För mer information kontakta pressansvarig Ulrika Mannberg Günther tel. 08-519 557 31, mobil 070-601 45 07 mail: ulrika.m.gunther@historiska.se

Esther Shalev-Gerz
“The Gold Room – An Answer to Borges’ text The Scandinavian Destiny” (2016), video och installation
Esther Shalev-Gerz (född 1948 i Litauen, bosatt i Paris) är internationellt erkänd för sitt utforskande av konstruktion av kunskap, historia, och kulturella identiteter. Hennes verk utvecklas genom en aktiv dialog, överläggning och förhandling med människor. Genom deras medverkan lyfts individuella och kollektiva minnen, åsikter och upplevelser fram, som sedan blir både representerade och uppmärksammade. The Gold Room (Guldrummet) handlar om hur kulturföremål skapas och förstås. Shalev-Gerz har bjudit in fem historiker att berätta om föremål de valt ur museets samling och fem människor som nyligen flytt till Sverige att berätta om ett föremål de tagit med sig på sin långa resa.

James Webb
”Prayer (Stockholm)” (2016), ljudinstallation
James Webb (född 1975 i Sydafrika) är en interdisciplinär konstnär som ofta arbetar med ljudinstallationer i storskaliga format, gärna i det offentliga rummet. I samarbete med Historiska museet producerar Webb ett verk kopplat till den mångfald av tro som finns i dagens Sverige. Verket som består av över hundra böner, visas i Gotiska hallen i relation till museets samling av kyrkokonst.

Minna L Henriksson
“Unfolding Nordic Race Science” (2016), “mapping” och installation
Minna L Henriksson (född 1976 i Finland) undersöker ofta dolda berättelser i till synes neutrala sammanhang och material, och hon intresserar sig för frågor som handlar om nationell identitet och nationalism. Inom ramen för History Unfolds samarbetar hon med museets forskningschef Fredrik Svanberg, och delar med honom forskningsmaterial om rasvetenskapen i de nordiska länderna 1850-1945. Resultatet blir en installation av Henriksson och vetenskapliga artiklar av Svanberg.

Dušica Dražić
“10 Tons of Dust” (2016), video och installation
Dušica Dražić (född 1979 i Serbien) ser på städernas bortglömda platser som arkeologiska utgrävningar. Hon letar efter spår i arkitekturen, bland föremål och i biologiskt material som visar på hur kulturer omförhandlas och förändras. Dražić samarbetar i History Unfolds med museets arkeologer och undersöker de tio ton jordprover museet har i sina samlingar – från Karolinernas gravar i Jämtland till samiska bosättningar i Norrland. Vad betyder jorden som symbol för nationen, och mer poetiskt för vår längtan efter tillhörighet?

Elisabeth Bucht
”Möte med lejon” (2016), virkad one-piece
Elisabeth Bucht (född 1975 i Sverige) är konsthanverkare, textil- och gatukonstnär. Som gatukonstnären ”Garnapa” har hon gjort flera installationer i det offentliga rummet. I History Unfolds tar hon sig an ett av museets storslagna monument – Pireuslejonet – ”som nu ska få träda in i ett introvert tillstånd och själv definiera sin identitet”.

Susan Meiselas
”Mediations” (1982), fotografier
Susan Meiselas (född 1948 i Baltimore, USA) är en erkänd frilansfotograf, mest känd för sina bilder från upproret i Nicaragua och hennes dokumentation av mänskliga rättigheter i Latinamerika. Meiselas är medlem i Magnum Photos sedan 1976.

Hiwa K
“The Bell” (2014-2015), video
Hiwa K (född 1975 i Irak, bosatt i Berlin) är konstnär och musiker som ofta skapar verk för det offentliga rummet. Många av Hiwa K´s verk har en stark kollektiv och deltagande dimension som utgår från vardagliga händelser och människors vardagliga berättelser.

Artur Żmijewski
“Them” (2007), video
Artur Żmijewski (född 1966 i Polen) är konstnär, fotograf och filmskapare. Żmijewskis verk handlar ofta om existentiella trauman i samhället och hos individer, många gånger i relation till historiska händelser. Han iscensätter situationer med grupper av människor, och dokumenterar hur de reagerar och interagerar med varandra.

Jananne Al-Ani
“Shadow Sites I” (2010), video
Jananne Al-Ani (född 1966 i Irak, bosatt i London) arbetar med fotografi, film och video. Hon är intresserad av förhållandet mellan flygarkeologi och övervakningsteknik i modern krigföring. Under senare år har hennes arbete fokuserat på landskapen i Mellanöstern, USA och Storbritannien. 

Meriç Algün Ringborg
”Ö (The Mutual Letter)” (2011), ljudinstallation och tryckta häften på lastpall.
Meriç Algün Ringborg (född 1983 i Turkiet, bosatt i Stockholm) är en installationskonstnär som arbetar i många olika slags medier. I sin konst berör hon frågor kring identitet, tillhörighet, nationalitet, språk och rörelser över gränser.

Historiska museet, tel: 08-519 556 00 e-post: info@historiska.se webb: www.historiska.se Museibesök: Narvavägen 13-17, Box 5428, 114 84 Stockholm

Taggar:

Om oss

Historiska museet är historiernas museum. Det rymmer skatter. Av föremål, och framförallt av tusentals fascinerande berättelser. Här kan minsta bronsfigur berätta om maktspel, kärlek, myter, katastrofer och mirakel. Upplev Sveriges historia! På Historiska museet finns historia som spänner över tusentals år, från forntid till nutid. Historiska museet ingår i Statens historiska museer.