Hjärnfonden delar ut 1 miljon till hjärnforskning i Linköping

I veckan delar hjärnfonden ut 16,5 miljoner till svensk hjärnforskning, varav 1 miljon går till forskare vid Linköpings universitet.

 - Både antalet ansökningar och nivån på dem har varit ovanligt hög i år, och det är verkligen roligt att tack vare donationer från våra givare kunna stötta två högkvalitativa forskningsprojekt vid Linköpings universitet, säger Gunilla Steinwall.

Forskningsprojekten som får anslag vid Linköpings universitet är Fredrik Elinders forskning om barnhjärnan och David Engbloms forskning om drogberoende.

Alla ansökningar som kommer in till Hjärnfonden granskas och utvärderas av en vetenskaplig nämnd, bestående av 23 av de främsta neuro-professorerna i Sverige som bland annat bedömer projektens relevans och potential. Störst fokus i Hjärnfondens anslag ligger i år på områdena beroendesjukdomar (totalt fem anslag) och barnhjärnan (totalt fyra anslag).

Forskare vid Linköpings universitet som får anslag av Hjärnfonden

Forskare              Område

Elinder, Fredrik     Barnhjärnan

Engblom, David    Beroende

Fördelning av Hjärnfondens anslag
16 anslag, Karolinska Institutet
7 anslag, Uppsala universitet
6 anslag, Göteborgs universitet

2 anslag, Linköpings universitet
1 anslag, Umeå universitet
1 anslag, Lunds universitet

Fakta Hjärnsjukdomar (Källa Hjärnfonden)
• Mer än var tredje svensk drabbas någon gång i livet av en hjärnsjukdom.
• 8 av de 10 sjukdomar som orsakar flest förlorade friska år är hjärnsjukdomar
• Hjärnsjukdomar kostar samhället betydligt mer än exempelvis cancer men får samtidigt betydligt mindre stöd till forskning.
• Ny forskning visar att varannan svensk riskerar att drabbas av demens.
• Var 17:e minut drabbas någon i Sverige av en stroke.
• Var fjärde svensk drabbas någon gång av så allvarlig depression att den kräver behandling.
• Drygt 300 000 svenskar är idag alkoholberoende

Fakta Hjärnfonden
Hjärnfonden arbetar för att finansiera livsviktig hjärnforskning om hjärnan och alla de sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar som orsakar stort lidande hos drabbade och deras familjer. Målet är att hitta nya behandlingar och botemedel. Hjärnfonden arbetar också för att öka kunskapen om hjärnan och dess sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar hos allmänheten, synliggöra den viktiga hjärnforskningen samt minska skamkänslor kring hjärnans sjukdomar. Hjärnfondens vetenskapliga nämnd, som består av 23 av Sveriges främsta professorer inom neuroområdet, garanterar att de forskare som får Hjärnfondens anslag eller stipendium tillhör den svenska forskareliten.

Post doc stipendium
Utöver anslagen till etablerade hjärnforskare delar Hjärnfonden även ut post doc stipendier till unga forskare. Syftet är att ge dem möjligheten till meriterande forskning inom neurovetenskapen. Hjärnfondens post doc stipendier är på 280 000 kr och avser forskning på heltid inom neuroområdet under ett år. Dessa stipendier delas ut under hösten.

För mer information kontakta:
Sophie Ternheim, pressansvarig Hjärnfonden
E-post:  Sophie.ternheim@hjarnfonden.se
Telefon:  018-677 253, mobil 0730-92 63 00
www.hjarnfonden.se

Gunilla Steinwall, generalsekreterare Hjärnfonden
E-post: gunilla.steinwall@hjarnfonden.se
Telefon: 018-677 260, mobil 070-833 44 71

Prenumerera

Dokument & länkar