Hjärnfonden delar ut 5,3 miljoner i stipendier till morgondagens främsta forskare – 560 000 går till Umeå

Alzheimers sjukdom, stroke, depression, beroendesjukdomar och barnhjärnas sjukdomar är några av de ämnesområden som är i fokus när Hjärnfonden delar ut 19 stipendier till morgondagens främsta forskare i samband med en ceremoni på Kungliga Myntkabinettet i Stockholm den 12 februari.

– Den svenska hjärnforskningen har gjort mycket betydelsefulla framsteg de senaste åren och nya viktiga milstolpar väntar. Vi tror att våra stipendiater med sin forskning kommer att bidra till att vi i framtiden kan förebygga, behandla och bota ännu fler hjärnrelaterade sjukdomar, säger Hjärnfondens generalsekreterare,Gunilla Steinwall.

I Umeå får Anders Wåhlin stipendium för sin forskning om stroke och Ana Virel får pengar för sin forskning om den svåra hjärnsjukdomen ALS och Parkinsons sjukdom.

Anna Virel studerar frågeställningar kring neurodegeneration med användning av MRI (Magnetic Resonance Imaging). I en delstudie studeras betydelsen av de immunceller som kommer in till hjärnan via blodet vid neurodegenerativa sjukdomar. Detta undersöktes genom att märka in immunceller med ett kontrastmedel för att sedan med MRI följa deras inflöde till hjärnan vid skada. Ett annat kännetecken för neurodegenerativa sjukdomar är abnorm ackumuleringen av järn i hjärnan, där mekanismen bakom detta fenomen är ouppklarad och inte fullt förstådd. Med hjälp av MRI är det möjligt att visualisera denna järnackumulering samt undersöka bakomliggande mekanismer. Vidare syftar projektet till att utveckla möjligheten att visualisera hur levodopa koncentreras till olika områden i hjärnan. Genom att fastställa ansamlingsregioner för levodopa i hjärnan kan slutsatser om möjliga verkningsmekanismer vid kronisk behandling föreslås.

– Resultaten kommer att generera information som är av stor vikt för att utveckla behandling vid Parkinsons sjukdom, men också för utvecklingen av kontrastmedelsanvändning vid MRI, som kan appliceras för att utreda många olika frågeställningar runt hjärnans sjukdomar. Den här tekniken kommer att ge oss möjligheter att visualisera celler och vävnad med hjälp utav kontrastmedel, utan att behöva operera, säger Anna Virel.

Eftertraktade stipendier i hård konkurrens
Hjärnfondens vetenskapliga nämnd garanterar att de forskare som får Hjärnfondens stipendium tillhör den svenska forskareliten. Konkurrensen är hård. Av årets 73 ansökningar delar Hjärnfonden ut 19 stipendier på 280 000 kronor vardera. Stipendierna är mycket eftertraktade eftersom de gör det möjligt att självständigt driva sin forskning framåt, något som annars är svårt då de första åren efter disputation är svåra att finansiera.

– Hjärnfondens anslag är en av de mest renommerade inom hjärnforskning och det är stor ära för mig att vara en av de beviljade kandidaterna. Det här stipendiet betyder det stöd jag behöver för att kunna konsolidera min forskningskarriär och det kommer att ge ett stort stöd för mig i mitt mål att bli en fristående forskare, säger Anna Virel.

Arets stipendiater forskar på Parkinsons sjukdom, ALS, neuronala nätverk, depression, hjärntumör, traumatisk hjärnskada, epilepsi, hjärnans åldrande, demens, psykos, hjärnbarkens utveckling, barnhjärnan, beroende, stroke, Huntington, autism och Alzheimers sjukdom.

– När man listar de vanligaste anledningarna till förlorade friskår är åtta av tio hjärnsjukdomar. Vanligast är depression, den näst vanligaste är alkoholism, båda hjärnsjukdomar. Det här påverkar inte bara de drabbade och deras anhöriga, utan även hela vårt samhälle. Det är ett stort problem som vi behöver göra något åt, sägerGunilla Steinwalloch menar att mer resurser till hjärnforskningen är en viktig pusselbit.

Utöver stipendierna finansierar Hjärnfonden flera forskningsprojekt inom neurovetenskapen. Förra året kunde Hjärnfonden totalt dela ut 34 miljoner till livsviktig neuroforskning.

Mer information om stipendiaterna?
Bifogat längst ned i detta mail finns en lista över Hjärnfondens stipendiater och forskningsområden samt lärosäte. För intervjuförfrågningar, kontaktuppgifter och mer information om stipendiaternas forskning, vänligen kontakta pressansvarig på Hjärnfonden.

Hjärnfonden
Hjärnfonden samlar in pengar till forskning och information om hjärnan och alla dess sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar. Hjärnfonden har inga statliga bidrag och är därför helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Kronprinsessan Victoria är beskyddare av Hjärnfonden.

Presskontakt
Mats Persson, pressansvarig
0730-51 75 53
mats.persson@hjarnfonden.se
www.hjarnfonden.se

Taggar: