Hjärnfonden delar ut 5,3 miljoner till morgondagens främsta forskare - söker svar på frågan om hjärnans åldrande

Alzheimers sjukdom, stroke, depression, beroendesjukdomar och barnhjärnas sjukdomar är några av de ämnesområden som är i fokus när Hjärnfonden delar ut 19 stipendier till morgondagens främsta forskare i samband med en ceremoni på Kungliga Myntkabinettet i Stockholm den 12 februari.

– Den svenska hjärnforskningen har gjort mycket betydelsefulla framsteg de senaste åren och nya viktiga milstolpar väntar. Vi tror att våra stipendiater med sin forskning kommer att bidra till att vi i framtiden kan förebygga, behandla och bota ännu fler hjärnrelaterade sjukdomar, säger Hjärnfondens generalsekreterare, Gunilla Steinwall.

Flera av stipendierna är kopplade till hjärnans åldrande. Antalet demenssjuka ökar dramatiskt och 2050 förutspås 250 000 svenskar vara drabbade av demenssjukdomar. I takt med att vi blir äldre blir det också allt viktigare att stödja forskning som syftar till att hjärnan håller sig frisk längre upp i åren.

Forskar för att kunna identifiera demens i ett tidigt skede
Simona Sacuiu är demensforskare och en av dem som får Hjärnfondens stipendium. Hon kommer att analysera kända riskfaktorer för Alzheimers sjukdom, som ålder, kön, utbildning, ärftlighet och intelligens på olika kognitiva tester samt hjärnförändringar enligt magnetkamerabilder i samband med ryggmärgvätskeprover och äggviteämne i hjärna.

– Vår studie kommer att ge läkare ett användbart instrument i form av ett sårbarhetsindex som kan urskilja äldre med ökad risk att utveckla demens. Dessutom kopplas detta index till ett uppföljningsschema för att kunna identifiera en begynnande demens i ett tidigt skede så att behandling kan sättas in då den gör som störst nytta, säger Simona Sacuiu, demensforskare vid Göteborgs universitet.

Andra stipendiater som forskar kring hjärnans åldrande och Alzheimers sjukdom är Misha Zilberter vid Karolinska Institutet i Stockholm samt Jaime Ross, även hon vid Karolinska Institutet.

Eftertraktade stipendier i hård konkurrens
Hjärnfondens vetenskapliga nämnd garanterar att de forskare som får Hjärnfondens stipendium tillhör den svenska forskareliten. Konkurrensen är hård. Av årets 73 ansökningar delar Hjärnfonden denna gång ut 19 stipendier på 280 000 kronor vardera.

– Hjärnfondens stipendium är ett erkännande för mitt arbete fram tills nu och en gyllene möjlighet för min vidareutveckling säger, Simona Sacuiu.

10 stipendier går till Karolinska Institutet, 5 stipendier till Göteborgs universitet, 2 stipendier till Umeå universitet och 1 stipendium går till Uppsala universitet samt till Lunds universitet. Stipendierna är mycket eftertraktade eftersom de gör det möjligt att självständigt driva sin forskning framåt, något som annars är svårt då de första åren efter disputation är svåra att finansiera.

Stipendiaterna forskar på Parkinsons sjukdom, ALS, neuronala nätverk, depression, hjärntumör, traumatisk hjärnskada, epilepsi, hjärnans åldrande, demens, psykos, hjärnbarkens utveckling, barnhjärnan, beroende, stroke, Huntington, autism och Alzheimers sjukdom.

– När man listar de vanligaste anledningarna till förlorade friskår är åtta av tio hjärnsjukdomar. Vanligast är depression, den näst vanligaste är alkoholism, båda hjärnsjukdomar. Det här påverkar inte bara de drabbade och deras anhöriga, utan även hela vårt samhälle. Det är ett stort problem som vi behöver göra något åt, sägerGunilla Steinwalloch menar att mer resurser till hjärnforskningen är en viktig pusselbit.

Utöver stipendierna finansierar Hjärnfonden flera forskningsprojekt inom neurovetenskapen. Förra året kunde Hjärnfonden totalt dela ut 34 miljoner till livsviktig neuroforskning.

Mer information om stipendiaterna?
Bifogat längst ned i detta mail finns en lista över Hjärnfondens stipendiater och forskningsområden samt lärosäte. För intervjuförfrågningar, kontaktuppgifter och mer information om stipendiaternas forskning, vänligen kontakta pressansvarig på Hjärnfonden.

Hjärnfonden
Hjärnfonden samlar in pengar till forskning och information om hjärnan och alla dess sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar. Hjärnfonden har inga statliga bidrag och är därför helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Kronprinsessan Victoria är beskyddare av Hjärnfonden.

Presskontakt
Mats Persson, pressansvarig
0730-51 75 53
mats.persson@hjarnfonden.se
www.hjarnfonden.se

Taggar: