Lägg ner LSS-utredningen

Idag går Bengt Westerberg ut och visar att flera antagande i de direktiv som LSS-utredningen fått av regeringen är byggda på felaktiga fakta. Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft kräver nu att hela utredningen läggs ner.

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft välkomnar den rapport som Bengt Westerberg idag har presenterat med alternativa direktiv till regeringens LSS-utredning.

Det är minst sagt häpnadsväckande det som framkommer i rapporten och som visar på att regeringens direktiv till utredningen bygger på ogrundade antaganden. Det är helt oacceptabelt att regeringen bygger sina analyser och slutsatser gällande denna rättighetslagstiftning på antaganden istället för på fakta, säger Maria Lundqvist-Brömster, förbundsordförande.

Den personliga assistansen och andra insatser inom LSS berör inte bara den enskilde personen som får stöd. I många fall förändras livet för hela familjer och vänkretsar efter t ex en fallolycka, trafikolycka eller misshandel. Kostnaden måste vara underordnad behovet av stöd och rätten att leva ett liv som andra för personer med funktionsnedsättning.

Kritiken har varit massiv mot neddragningarna inom LSS de senaste åren från flera håll, inte minst från medlemmar i Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft. Människor har känt en stor oro för att assistansen ska dras ner eller dras in och blivit förtvivlade när de fått avslag på sina överklaganden.

Det är nu dags att dra den enda rimliga slutsatsen av denna massiva kritik från en enig funktionshinderrörelse och lägga ner hela LSS-utredningen för att börja om från början igen.

- Analysera de intentioner som finns nedskrivna inför att LSS-lagstiftningen genomfördes, granska innebörden i funktionsrättskonventionen som Sverige ratificerat. Se också hur människan står rättslös när försäkringskassan sliter loss livlinan för personer med förvärvad hjärnskada. Fundera på vad personer med funktionsnedsättning behöver för att leva ett liv som andra. Eller fråga oss på Hjärnkraft!, säger Maria Lundqvist-Brömster.

För mer information kontakta:

Maria Lundqvist-Brömster, ordförande för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft

e-post: maria.bromster@hjarnkraft.se

Tel: 070-545 45 65

Johan Beckman, förbundssekreterare

e-post: johan.beckman@hjarnkraft.se

Tel: 08-447 45 33, Mobil: 070-775 10 54

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft är en intresseorganisation för människor med förvärvad hjärnskada och deras närstående. Hjärnkraft verkar för effektiv rehabilitering och för att minimera konsekvenserna av förvärvade hjärnskador. Förbundet arbetar för att öka kunskapen om förvärvade hjärnskador och dess konsekvenser, arbetar förebyggande och stimulerar forskning & utveckling.  

Taggar:

Om oss

Hjärnkraft arbetar för att skapa bättre förutsättningar för personer med förvärvade hjärnskador och deras närstående. Den som har en hjärnskada kan förbättras, kanske hela livet. Men det krävs en långsiktig och effektiv rehabilitering för att detta ska vara möjligt. Till detta krävs resurser! Därför uppvaktar vi beslutsfattare och politiker, besvarar remisser, driver kampanjer och projekt, ger ut rapporter och informationsmaterial, arrangerar utbildningsdagar och föreläsningar. Vi bevakar vår grupps intressen i kommuner, landsting, riksdag och hos myndigheter inom olika samhällsområden. Vi informerar, bevakar, stöttar, stimulerar, engagerar, aktiverar och entusiasmerar!

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar