Skyddsnätet brister för personer med traumatisk hjärnskada

På fredag genomförs ett nytt Hjärnskadeforum. Då diskuteras hur e-hälsa, modern teknik och case management kan underlätta samordning av rehabilitering och stöd för personer med traumatisk hjärnskada.

Ur programmet: Cathy Johnson från ”Rehab Without Walls” beskriver hur Case management byggts upp och fungerar i Storbritannien och vilka vinster man ser. Niklas Håkansson, 24 år, beskriver vilka konsekvenser han lever med sju år efter ett slag i huvudet.

Bristerna i hjärnskaderehabiliteringen dokumenterades i en undersökning av Socialstyrelsen som presenterades vid Hjärnskadeforum 2013, tillsammans med den kartläggning Hjärnkraft och RTP gjorde om brister i samhällsstödet.

Läget kan beskrivas med tre begrepp:

Röda mattan: Allt fler räddas till livet av en utvecklas akutsjukvård och efterföljande rehabiliteringsmedicinsk kompetens.

Svarta hålet: Efter utskrivning från rehabiliteringskliniken saknas en sammanhållen vårdkedja/långtidsuppföljning. Ansvaret bollas mellan olika aktörer utan samordning.

Ättestupan: Många behandlingsinsatser upphör vid 65 år.

Situationen är om möjligt än värre för barn, som dessutom möter stor okunskap i skolan.

Hjärnskadeforum 2016 arrangeras av Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft, Personskadeförbundet RTP och åtta samarbetspartners. Konferensen är en del i ”Modellprojektet” som finansieras av Arvsfonden och arbetar med att ta fram underlag för att täta luckorna i skyddsnätet för både barn och vuxna inom åtta olika samhällsområden.

Plats:     ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Tid:        Fredagen den 15 januari 2016, kl 10-17.00.


Välkommen!


För mer information:

Projektledare Marie-Jeanette Bergvall tel 070 206 03 51 E-post: marie-jeanette.bergvall@hjarnkraft.se

Moderator: Per Hamid Ghatan tel 070 717 88 62 E-post: per.ghatan@ki.se

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft är en intresseorganisation för människor med förvärvad hjärnskada och deras närstående. Hjärnkraft verkar för effektiv rehabilitering och för att minimera konsekvenserna av förvärvade hjärnskador. Förbundet arbetar för att öka kunskapen om förvärvade hjärnskador och dess konsekvenser, arbetar förebyggande och stimulerar forskning & utveckling.  

Om oss

Hjärnkraft arbetar för att skapa bättre förutsättningar för personer med förvärvade hjärnskador och deras närstående. Den som har en hjärnskada kan förbättras, kanske hela livet. Men det krävs en långsiktig och effektiv rehabilitering för att detta ska vara möjligt. Till detta krävs resurser! Därför uppvaktar vi beslutsfattare och politiker, besvarar remisser, driver kampanjer och projekt, ger ut rapporter och informationsmaterial, arrangerar utbildningsdagar och föreläsningar. Vi bevakar vår grupps intressen i kommuner, landsting, riksdag och hos myndigheter inom olika samhällsområden. Vi informerar, bevakar, stöttar, stimulerar, engagerar, aktiverar och entusiasmerar!