Olle Stendahl och Markus Maeurer


Professor Olle Stendahl och professor Markus Maeurer på Stockholms slott. Tillsammans får forskarna nio miljoner kronor av Hjärt-Lungfonden och Oscar II:s Jubileumsfond för att hitta nya förebyggande behandlingar mot tuberkulos.

Lågupplöst

Medelupplösning

Originalupplösning

Om oss

Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag är fondens mål att besegra både hjärt- och lungsjukdomarna. Hjärt-Lungfonden samlar in och fördelar pengar till forskning samt informerar om hjärt- och lungsjukdom. Fonden har inga statliga bidrag och verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Hjärt-Lungfonden har insamlingskonton pg 90 91 92-7 och bg 909-1927. www.hjart-lungfonden.se