Charlotte Perrelli och Ingvar Oldsberg i kamp mot hjärtsjukdomarna

Nu kraftsamlar kända svenskar för att halvera dödstalen i hjärtinfarkt. Charlotte Perrelli, Ingvar Oldsberg, Bibi Andersson, Anneli Alhanko och Jan Malmsjö är bara några av alla dem som nu sällar sig till kampen mot Sveriges största folksjukdom.

Nästan hälften av alla svenskar dör i en hjärt-kärlsjukdom. Det är oacceptabelt, tycker en rad namnkunniga svenskar och har nu bestämt sig för att göra något åt saken. De stöttar alla den livsviktiga hjärtforskningen och ställer sig bakom Hjärt-Lungfondens mål att besegra hjärtsjukdomarna. Ett steg på vägen är att halvera dödstalen i akut hjärtinfarkt på tio år och rädda 5 000 liv om året.

– Jag är särskilt engagerad i hjärtfrågorna eftersom min pappa har haft en hjärtinfarkt. Det känns viktigt och nära till hands att engagera sig när en sådan livsviktig fråga kommer så nära inpå, säger sångerskan Charlotte Perrelli.

Charlotte Perrelli gör gemensam sak med Ingvar Oldsberg, Bibi Andersson, Lars Adaktusson, Hans Villius, Anneli Alhanko, Jan Malmsjö, Karin Falck, Björn Hellberg, Lasse Bengtsson, Erik Lallerstedt, Allan Svensson, Bert-Åke Varg, Ulrika Knape med flera. Tillsammans uppmanar de alla svenskar att ställa upp i kampen mot hjärtsjukdomarna.

– Vi måste skapa uppmärksamhet kring att hjärtsjukdomarna är så omfattande och att forskningen saknar de pengar som behövs för att rädda liv, säger TV-profilen Ingvar Oldsberg.

För över hundra år sedan, 1904, samlade sig en rad kända svenskar till kamp mot den tidens stora folksjukdom, tuberkulosen. Kronprins Gustaf, Selma Lagerlöf och många andra skrev på ett upprop som ledde till att Hjärt-Lungfonden bildades och till att tuberkulosen så småningom i stort sett utrotades i vårt land.

I dag är det hjärt-kärlsjukdomarna som dödar flest i vårt land. Varje kvart drabbas någon i Sverige av hjärtinfarkt, varje timme dör någon. Ett av Hjärt-Lungfondens mål är att halvera dödstalen i hjärtinfarkt inom tio år. Det övergripande målet är att besegra hjärtsjukdomarna.

Om oss

Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till vinnande hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse, för att ge fler ett längre och friskare liv. Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc) och idag är vår vision en värld fri från hjärt-lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Stötta forskningen på pg 90 91 92-7 eller Swisha valfri gåva till 90 91 927. www.hjart-lungfonden.se

Prenumerera

Dokument & länkar