Eva Lindberg och Johan Assarsson till Hjärt-Lungfondens styrelse

Eva Lindberg, professor och lungläkare i Uppsala och Johan Assarsson, regeringens utredare av en ny patientlagstiftning samt innehavare av en rad styrelseuppdrag, har utsetts till nya ledamöter av Hjärt-Lungfondens styrelse. De ersätter Kerstin Ström och Jan-Åke Björklund.

– Genom Eva Lindberg och Johan Assarsson säkerställer vi fortsatt lungkompetens, en stark förankring i klinisk verksamhet och ett brett kontaktnät i landstingsvärden. Det har betydelse inte minst för vårt största forskningsprojekt genom tiderna – SCAPIS, som kartlägger 30 000 svenskars hjärt- och lunghälsa, säger Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Eva Lindberg är överläkare och chef för Sömn- och Andningscentrum vid lung- och allergikliniken på Akademiska sjukhuset samt adjungerad professor vid Uppsala universitet. Evas forskning är främst inriktad på sömnrelaterade andningsrubbningar, huvudsakligen sömnapné. Hon är även involverad i ett flertal nationella och internationella studier inom KOL och astma.

Hjärt-Lungfondens arbete är ovärderligt för den kliniska forskningen inom hjärta och lungor. Det blir oerhört spännande att vara med och bidra till att förbättra forskningens villkor med målsättning att kunna ge våra patienter optimal behandling, säger Eva Lindberg.

Johan Assarsson är särskild utredare vid Socialdepartementet och har regeringsuppdraget att utreda en ny patientlagstiftning. Han har tidigare också varit Regiondirektör vid Västra Götalandsregionen med ansvar för att leda och samordna hälso- och sjukvården. I övriga styrelseuppdrag ingår vårdföretaget Inera, Södertälje sjukhus, Apoteket Produktion och Laboratorier samt tandvårdsbolaget Oral Care.

Det blir allt kärvare för forskare att få möjlighet att utveckla sina forskningsuppslag. Här fyller Hjärt-Lungfonden en viktig funktion. För mig känns det stimulerande att vara med och göra skillnad för alla som drabbats eller kommer att drabbas av hjärt-lungsjukdomar, säger Johan Assarsson.

Länkar:
Bild: Eva Lindberg, ny ledamot i Hjärt-Lungfondens styrelse.
Bild: Johan Assarsson, ny ledamot i Hjärt-Lungfondens styrelse.

För mer information, kontakta gärna:
Anna Sjödin, presskontakt Hjärt-Lungfonden, telefon 0708-54 42 39, anna.sjodin@hjart-lungfonden.se

Anna Sjödin, presskontakt Hjärt-Lungfonden, telefon 0708-54 42 39,
anna.sjodin@hjart-lungfonden.se

Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag är fondens mål att besegra både hjärt- och lungsjukdomarna. Hjärt-Lungfonden samlar in och fördelar pengar till forskning samt informerar om hjärt- och lungsjukdom. Fonden har inga statliga bidrag och verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Hjärt-Lungfonden har insamlingskonton pg 90 91 92-7 och bg 909-1927. www.hjart-lungfonden.se

Taggar:

Om oss

Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till vinnande hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse, för att ge fler ett längre och friskare liv. Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc) och idag är vår vision en värld fri från hjärt-lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Stötta forskningen på pg 90 91 92-7 eller Swisha valfri gåva till 90 91 927. www.hjart-lungfonden.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar