Hjärt-Lungfonden presenterar Hjärtrapporten 2008 - pressträff

Hjärtrapporten är en årligen återkommande och unik sammanställning av ny statistik och aktuell forskning gällande hjärt-kärlsjukdom, något som mer än en miljon svenskar lider av i dag.

I årets rapport presenteras bland annat en ny undersökning från Synovate om hur forskare, vårdpersonal och beslutsfattare inom vården uppfattar den svenska vården och forskningen inom hjärt-kärlområdet.

På pressträffen besvaras bland annat följande frågor av Hjärt-Lungfondens generalsekreterare Staffan Josephson och professor Anders Waldenström, ordförande i Hjärt-Lungfondens Forskningsråd:

- Varför är just hjärtsjukdomar så allvarliga?
- Hur påverkas folkhälsan av ökad fetma och typ 2-diabetes?
- Vad krävs för att rädda fler liv?

Tid: Torsdagen den 25 september kl 10.30
Plats: Hjärt-Lungfonden, Biblioteksgatan 29, Stockholm

Anmäl gärna ditt deltagande, så att vi kan beräkna antalet smörgåsar och kaffe.

Varmt välkommen!Taggar:

Om oss

Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag är fondens mål att besegra både hjärt- och lungsjukdomarna. Hjärt-Lungfonden samlar in och fördelar pengar till forskning samt informerar om hjärt- och lungsjukdom. Fonden har inga statliga bidrag och verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Hjärt-Lungfonden har insamlingskonton pg 90 91 92-7 och bg 909-1927. www.hjart-lungfonden.se

Prenumerera

Dokument & länkar