Hjärt-Lungfonden tipsar: Aktiegåva -ett smart sätt att stödja forskningen

Aktier och aktieutdelning är ett bra alternativ till kontantgåvor för den som funderar på att ge en smart gåva till hjärt-lungforskningen.

När du ger en aktiegåva betalar varken du eller Hjärt-Lungfonden någon vinstskatt. På så sätt ökar värdet av din gåva väsentligt.

En tusenlapp som skulle gett dig 700 kronor efter skatt, blir 1000 starka kronor för Hjärt-Lungfonden - som är skattebefriad. Din gåva får alltså omedelbart en ökad hjälpkraft med 43 procent. 

Tack vare aktiegåvor från dig kan vi genomföra ett antal viktiga forskningsprojekt. Forskningen gör ständigt nya framsteg och tekniken utvecklas i hög takt. Forskarna hoppas bland annat kunna hitta effektiv och skräddarsydd behandling för varje individ som drabbas av hjärtinfarkt.

Mer information här: https://www.hjart-lungfonden.se/Stod-oss/Privatpersoner/Aktiegava/

För frågor, kontakta gärna: anna.aderlund@hjart-lungfonden.se, tel. 0708-54 42 39

Anna Aderlund
Press- och PR-ansvarig
0708-54 42 39
anna.aderlund@hjart-lungfonden.se

Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till vinnande hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse, för att ge fler ett längre och friskare liv. Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc) och idag är vår vision en värld fri från hjärt-lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Stöd forskningen på pg 90 91 92-7 eller Swisha valfri gåva till 90 91 927. www.hjart-lungfonden.se

Om oss

Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till vinnande hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse, för att ge fler ett längre och friskare liv. Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc) och idag är vår vision en värld fri från hjärt-lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Stötta forskningen på pg 90 91 92-7 eller Swisha valfri gåva till 90 91 927. www.hjart-lungfonden.se

Prenumerera