Hjärtforskare får 15 miljoner av Hjärt-Lungfonden

Professor Lars Wallentin, Uppsala, får Hjärt-Lungfondens stora forskningsanslag på 15 miljoner kronor. Målet med forskningen är att varje hjärtpatient ska få en skräddarsydd behandling som är anpassad till just hans eller hennes tillstånd och genetiska förutsättningar.

Professor Lars Wallentin vid Uppsala Clinical Research Center, Akademiska sjukhuset i Uppsala, får Hjärt-Lungfondens stora forskningsanslag på 15 miljoner kronor. Pengarna ska användas till forskning som handlar om att individanpassa diagnostik och behandling för hjärtpatienter. - I framtiden kommer vi till exempel inte att ge samma läkemedelsdos till alla patienter. Vi utvecklar metoder för att snabbt mäta sjukdomens allvar och patientens genetiska variation för att på så sätt skapa en bild av hur varje patient kommer att reagera på olika behandlingar. Då kan läkaren välja rätt behandling och exakt rätt dos av läkemedel till varje patient vid varje tillfälle, säger Lars Wallentin. För patienterna betyder det här att behandlingen blir mer exakt och att läkemedel kan ställas in för att få bästa möjliga effekt utan onödiga biverkningar. - Det här var vår forskargrupp bland de första i världen att utforska och det har gjorts i liten skala hittills. Nu planerar vi att sätta det här i system för många behandlingar och pröva de bästa metoderna i stora nationella och internationella behandlingsstudier, säger Lars Wallentin. Det är andra året i rad som Hjärt-Lungfonden delar ut ett stort forskningsanslag på 15 miljoner kronor, fördelat på tre år. Förra året gick anslaget till Göran K Hansson och Anders Hamsten vid Karolinska Institutet. Det stora anslaget ges till banbrytande svensk hjärt- och lungforskning som kommer att få betydelse för patienter. - Lars Wallentins forskning har mycket stor potential att förbättra för patienter över hela världen. Det är tack vare gåvor från svenska folket som vi nu har möjlighet att stödja den värdefulla forskningen, säger Staffan Josephson, Hjärt-Lungfondens generalsekreterare. Faktaruta: 140 miljoner till svensk hjärt- och lungforskning Hjärt-Lungfonden är det största enskilda finansiären av oberoende hjärt- och lungforskning i Sverige, större än staten. Förra året delade Hjärt-Lungfonden ut 140 miljoner kronor till forskning, en ökning med 20 miljoner kronor jämfört med året innan. Hjärt-Lungfonden finansierar varje år cirka 400 forskningsprojekt vid sjukhus och universitet runt om i landet. Förra året, 2008, sökte forskarna nästan 1,1 miljarder kronor i forskningsstöd hos Hjärt-Lungfonden, som kunde bevilja 12 procent av den summan. Hjärt-Lungfondens mål för forskningen är bland annat att halvera dödstalen i hjärtinfarkt inom tio år.

Om oss

Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till vinnande hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse, för att ge fler ett längre och friskare liv. Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc) och idag är vår vision en värld fri från hjärt-lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Stötta forskningen på pg 90 91 92-7 eller Swisha valfri gåva till 90 91 927. www.hjart-lungfonden.se

Prenumerera

Dokument & länkar