I dag presenterar Hjärt-Lungfonden Hjärtrapporten 2008 - pressträff

Hjärtrapporten är en årligen återkommande och unik sammanställning av ny statistik och aktuell forskning gällande hjärt-kärlsjukdom, något som mer än en miljon svenskar lider av i dag.

I årets rapport presenteras bland annat en ny undersökning från Synovate om hur forskare, vårdpersonal och beslutsfattare inom vården uppfattar den svenska vården och forskningen inom hjärt-kärlområdet.

På pressträffen besvaras bland annat följande frågor av Hjärt-Lungfondens generalsekreterare Staffan Josephson och professor Anders Waldenström, ordförande i Hjärt-Lungfondens Forskningsråd:

· Varför är just hjärtsjukdomar så allvarliga?

· Hur påverkas folkhälsan av ökad fetma och typ 2-diabetes?

· Vad krävs för att rädda fler liv?


Tid: Torsdagen den 25 september kl 10.30
Plats: Hjärt-Lungfonden, Biblioteksgatan 29, Stockholm

Anmäl gärna ditt deltagande, så att vi kan beräkna antalet smörgåsar och kaffe.

Varmt välkommen!

Taggar:

Om oss

Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till vinnande hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse, för att ge fler ett längre och friskare liv. Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc) och idag är vår vision en värld fri från hjärt-lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Stötta forskningen på pg 90 91 92-7 eller Swisha valfri gåva till 90 91 927. www.hjart-lungfonden.se

Prenumerera

Dokument & länkar