Infarktvaccin inom tio år

Inom fem till tio år kan det finnas ett vaccin på marknaden som skyddar mot hjärtinfarkt och stroke. Det säger Gunilla Nordin Fredrikson, docent vid Lunds Universitet, i senaste utgåvan av Hjärt-Lungfondens tidning Forskning för Hälsa.

– Vi jobbar efter två linjer, dels ett vaccin, dels ett läkemedel med syntetiska antikroppar. Båda är på väg in i den första fasen av kliniska studier och om dessa ger de resultat vi hoppas på kan en ny behandling som skyddar mot hjärtinfarkt och stroke vara ett faktum om fem till tio år, säger Gunilla Nordin Fredrikson.

Gunilla Nordin Fredriksons forskning, som hon bedriver i samarbete med professor Jan Nilsson, har visat att vissa partiklar från oxiderat LDL (det ”onda” kolesterolet) bromsar åderförfettning när det injiceras på djur. Åderförfettning, eller ateroskleros, är orsaken till de två folksjukdomar som tar flest liv i västvärlden – hjärtinfarkt och stroke.

Ett vaccin eller en medicin ur LDL-partikeln skulle troligtvis främst ha en gynnsam påverkan på personer som har instabilt plack i kärlen och som löper allra störst risk att dö i hjärtinfarkt eller stroke.

Hjärt-Lungfonden har ända sedan 1999 varit en av de största bidragsgivarna bakom Gunilla Nordin Fredriksons forskning.
– Fondens stöd har betytt mycket för att jag har kunnat fortsätta och fullfölja min forskning, säger hon.

Bifogat extramaterial:
- Faktatexter: hjärtinfarkt, stroke, det goda och onda kolesterolet.
- Grafik: Dödsorsaker i Sverige.
- Bilder: Forskaren Gunilla Nordin Fredrikson. Fotograf Daniel Pedersen.

Om oss

Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till vinnande hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse, för att ge fler ett längre och friskare liv. Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc) och idag är vår vision en värld fri från hjärt-lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Stötta forskningen på pg 90 91 92-7 eller Swisha valfri gåva till 90 91 927. www.hjart-lungfonden.se

Prenumerera

Media

Media