Nya experter till Hjärt-Lungfondens forskningsråd

Hjärt-Lungfondens styrelse har utsett professor Johan Grunewald till ny vice ordförande och sex av Sveriges främsta experter inom hjärt- och lungsjukdomar till nya ledamöter i Hjärt-Lungfondens forskningsråd.

 - Vårt forskningsråd gör ett fantastiskt jobb med att bedöma vilka forskare och projekt som vi ska stödja. Tack vare gåvor från allmänheten kan vi fortsätta att rapportera stora forskningsframsteg varje år, säger Kristina Sparreljung generalsekreterare Hjärt-Lungfonden.

Styrelsen har utsett Professor Johan Grunewald till ny vice ordförande för Hjärt-Lungfondens forskningsråd. Johan, som är specialist inom immunologi och lungmedicin, är verksam vid institutionen för medicin på Karolinska Institutet och har varit ledamot i Hjärt-Lungfondens forskningsråd sedan 2011.

- De nya ledamöterna tillför forskningsrådet internationell spetskompetens inom flera viktiga sjukdomsområden. Genom att engagera några av Sveriges mest framstående forskare säkerställer vi att givarnas pengar används på bästa sätt för att lösa fler gåtor inom hjärt-lungsjukdom, säger Jan Nilsson, ordförande Hjärt-Lungfondens forskningsråd.

Nya ledamöter inom hjärt-kärlforskning:
Göran Dellgren, docent, Sahlgrenska akademin. Specialist thoraxkirurgisk forskning.
Lena Jonasson, professor, Linköpings universitet. Specialist kardiologi.
John Pernow, professor, Karolinska institutet. Specialist kardiologi.
Åsa Tivesten, professor, Sahlgrenska akademin. Specialist internmedicin och translationell kardiovaskulär forskning.

Nya ledamöter inom lungforskning:
Arne Egesten, professor Lunds universitet. Specialist internmedicin och allergologi.
Anders Blomberg, professor Umeå universitet. Specialist internmedicin och lungmedicin.

De nya ledamöterna tillträder i januari 2016.

Om forskningsrådet
Hjärt-Lungfondens Forskningsråd bedömer tusentals forskningsansökningar varje år och föreslår för styrelsen vilken forskning som ska tilldelas pengar. Forskningsrådet består av 21 experter från hela landet. Tack vare alla gåvor från svenska folket kan Hjärt-Lungfonden löpande ge stöd till cirka 250 forskningsprojekt. Läs mer här.

Läs mer om forskningen vi stödjer i Forskningsrapporten 2015.

För mer information kontakta gärna:
Anna Ålenius Mathson, Pressansvarig Hjärt-Lungfonden, telefon 0708-54 42 30, anna.alenius@hjart-lungfonden.se

Pressbilder:
Kristina Sparreljung, generalsekreterare, Hjärt-Lungfonden
Jan Nilsson, ordförande, Hjärt-Lungfondens Forskningsråd
Nya ledamöter Forskningsrådet
 
Mer från Hjärt-Lungfonden:
- Ge ett bidrag till forskningen
www.hjart-lungfonden.se/gava
- Gilla oss på
Facebook
- Följ oss på
Twitter
- Följ oss på
Instagram
 

Anna Ålenius Mathson, Pressansvarig Hjärt-Lungfonden, telefon 0708-54 42 30, anna.alenius@hjart-lungfonden.se

Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag är fondens mål att besegra både hjärt- och lungsjukdomarna. Hjärt-Lungfonden samlar in och fördelar pengar till forskning samt informerar om hjärt- och lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Hjärt-Lungfonden har insamlingskonton pg 90 91 92-7 och bg 909-1927. www.hjart-lungfonden.se

Taggar:

Om oss

Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till vinnande hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse, för att ge fler ett längre och friskare liv. Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc) och idag är vår vision en värld fri från hjärt-lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Stötta forskningen på pg 90 91 92-7 eller Swisha valfri gåva till 90 91 927. www.hjart-lungfonden.se

Prenumerera

Citat

Jan Nilsson
Genom att engagera några av Sveriges mest framstående forskare säkerställer vi att givarnas pengar används på bästa sätt för att lösa fler gåtor inom hjärt-lungsjukdom.