Ko-släpp till glädje för fler än Dala-korna

Vilda bin, fjärilar och sällsynta växter följer i kornas spår när de nu släpps ut på bete.

I dagarna springer drygt 6 000 glada mjölkkor ut på bete i Dalarnas län. Ett uppskattat nöje för både folk och kor, men också nödvändigt för att behålla den biologiska mångfalden i betes- och hagmarker. I Sverige är det nämligen inte avskogning som är det största hotet mot sällsynta växter och djur, utan igenväxning.

- Tack vare mjölkgårdarna i länet hålls knappt 1 300 hektar betesmark öppna – marker som är livsviktiga miljöer för utrotningshotade växter, djur och insekter, säger Lisa Ehde, miljöexpert på LRF Mjölk.

Enligt Artdatabanken är mer än en fjärdedel av de rödlistade arterna* i Sverige, det vill säga över 1 000 stycken, beroende av bete och öppna gräsmarker för sin överlevnad.

- De svenska mjölkgårdarna har en betydelsefull roll i bevarandet av den biologiska mångfalden, säger Lisa Ehde. En tredjedel av naturbetesmarkerna i Sverige betas av nötkreatur av mjölkras. Därför är vår svenska mjölk miljöklok!

*arter av djur eller växter som är utrotningshotade.

Fakta
I hela Sverige släpps drygt 338 000 mjölkkor ut på bete i april och maj. De bidrar med nästan 99 000 hektar betesmark – en yta lika stor som 198 000 fotbollsplaner! Källa: Jordbruksverket.

Regeringens miljömål "Ett rikt odlingslandskap" och "Ett rikt växt- och djurliv" är beroende av svensk mjölkproduktion. De handlar om att bevara odlingslandskapets natur- och kulturvärden och den biologiska mångfalden – och då behövs kor.

För mer information:

Lisa Ehde, miljö- och klimatexpert på LRF Mjölk, 073-053 60 40, lisa.ehde@lrf.se

Kerstin Wikmar, projektledare Hjärta mjölk, 070-635 14 77, kerstin.wikmar@lrf.se

Hjärta mjölk är ett initiativ av svenska mjölkbönder och mejeriföretag via LRF.

För mer information, se www.hjärtamjölk.se 

Om oss

Vi gillar mjölk! Här berättar vi på vilka sätt mjölk är ett näringsrikt och miljösmart livsmedel. Allt vi säger bygger på fakta. Forskning har till exempel visat att mjölk- och mjölkprodukter, tillsammans med annan nyttig mat, skyddar mot flera av våra vanligaste folksjukdomar. Vi mår alltså bra av mjölk. Det gör miljön också. När korna betar i hagarna bidrar de till den biologiska mångfalden. Då blir det plats för sånglärka, humla och många fler växter och djur.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar