Inget svar från politikerna ang. sjuksköterskesituationen på barniva i Lund

Hjärtebarnsförbundets brev till politikerna i Region Skåne den 11 februari – 13 är fortfarande obesvarat och situationen i Lund är fortfarande olöst! Vad händer med våra barns hjärtoperationer när 33, av 45, sjuksköterskor på barnhjärtintensiven slutar? 

Vårt brev till politikerna:
” Pia Kinhult - regionstyrelsens ordförande i Region Skåne
Carl Johan Sonesson - ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden Region Skåne
Michael Sandin - ordförande i vårdproduktionsberedningen Region Skåne

Vi skriver till er som ansvariga för den sjukvårdsekonomiska politiken i Region Skåne. Vi som skriver är Ulf Grape – ordförande i Hjärtebarnsförbundet och Peter Nordqvist Generalsekreterare i Hjärtebarnsförbundet.(www.hjartebarn.org)

Vi har med stor oro konstaterat att det genomförs besparingar på det barnhjärtkirurgiska området vid Lunds Universitetssjukhus.

Det har resulterat i brist på sjuksköterskor och ett uppenbart missnöje bland personalen på vårdavdelningen samt på intensivvårdsavdelningen med uppsägningar som följd.

Lunds Universitetssjukhus har tagit på sig ett uppdrag som Rikssjukvårdssjukhus för barnhjärtkirurgin. Det innebär ett ansvar för en stor del av hela Sveriges barnhjärtkirurgi. I det uppdraget har vi svårt att se att det finns utrymme för besparingar när det istället borde handla om investeringar och satsningar på forskning och utveckling av barnhjärtsjukvården – som ju uppdraget innebär.

Det missnöje som finns bland personalen och den brist på sjuksköterskor som finns på vårdavdelningen skapar en mängd problem för de föräldrar som idag väntar på att få sina barn opererade i Lund. Dessutom är ångesten över att ha ett barn med ett medfött hjärtfel tillräkligt stor utan att behöva oroa sig för att det finns tillräckligt med personal och att eventuellt få operationen uppskjuten – med allt vad det innebär för barnets tillstånd, behov av nya förberedelser etc.

Vi vill ha en förklaring till varför de ovan nämnda besparingarna sker på en klinik som bedriver Rikssjukvård och därmed drar in pengar till Region Skåne från inremitterande landsting .”

Med vänliga hälsningar
Hjärtebarnsförbundet  

Ulf Grape, ordförande  
070-595 59 93
ulf.grape@hjartebarn.org

Peter Nordqvist
Generalsekreterare
070-510 76 31
peter.nordqvist@hjartebarn.org

Hjärtebarnsförbundet är en sammanslutning av föräldrar till barn med hjärtfel – medfödda så väl som förvärvade. Vi är en politiskt och religiöst obunden organisation som arbetar med stöd, information och påverkan som ledord och består av ca 6.000 medlemmar. För mer information  www.hjartebarn.org

Om oss

Barn med hjärtfel ska överleva sina föräldrar! Vi ger stöd, information och påverkar.

Prenumerera