Vi litar på sjukhuspersonalen, inte på politikerna!

Barn med hjärtfel har ofta behov av intensivvård i ett tidigt, akut skede av livet. Varje år föds omkring 1.000 barn med hjärtfel och man vet relativt väl hur stort antal av dem som behöver genomgå kirurgi eller någon annan form av invasivt ingrepp, som för många av de små barnen är nödvändiga för de ska klara livet. Nu ser vi allvarliga tecken på att patientsäkerheten för dessa barn äventyras av personalflykten från sjukvården.

Enligt vår uppfattning så brottas sjukvårdssystemet varje dag med problem som uppstår när det kommer barn med hjärtdiagnos från olika delar av Sverige till Göteborg eller Lund för ingrepp, samtidigt som ett reducerat antal intensivvårdsplatser riskerar att begränsa vårdmöjligheterna för dessa barn. Ingen kan idag säga hur det påverkar ett litet barn i det längre tidsperspektivet att få åka tillbaka hem med ett hjärta som inte lagats omgående, och som kan betyda att barnet får för lite syre till viktiga organ, som exempelvis hjärnan, under tiden som spills.

I Sverige är det brist på intensivvårdssjuksköterskor, något som starkt oroar Hjärtebarnsförbundet inför framtiden. Bristen på utbildad personal innebär att man som vårdanställd måste ta ställning och prioritera bland patienter på intensivvården, om det verkligen är nödvändigt att de ligger där när det finns andra akutfall som också är behov av akut vård. Hittills så har sjukvården på ett mycket bra sätt hanterat detta, men det sätter stor press på personalen att göra svåra, kanske livsavgörande, bedömningar på ett riktigt sätt och utan att risk uppstår för enskilda patienter.

Hjärtebarnsförbundet känner ett mycket stort förtroende för alla som arbetar med detta inom sjukvården. Vi är tacksamma över att ni faktiskt orkar. Det finns en annan grupp som vi inte har  samma förtroende för och det är den politiska sfären, de som enligt vårt synsätt bär ansvaret för att sjukvården hamnat i den här besvärliga situationen. Kompetensflykten är inte bara en lönefråga, det är också en fråga om att vara få vara delaktig och ges möjlighet att planera sin arbetsdag.  Och att få ha ett privatliv utan att ständigt bli inringd för att det inte finns tillräckligt med folk.

Hjärtebarnsförbundet efterlyser nu kraftfulla åtgärder på det politiska planet för att  komma till rätta med bristen på intensivvårdssjuksköterskor både akut och på längre sikt. Vi efterfrågar besked från de ansvariga politiker som styr sjukvården. Det här är ert problem! Lasta inte över ansvaret på dem som kämpar med bemanningskaoset på sjukhusen. Det är ni ansvariga politiker som måste finna en långsiktig lösning på problemen inom intensivsjukvården, och helst i en konstruktiv dialog med dem som arbetar där varje dag.

 > > > >

Linda Sundberg, Ordförande Hjärtebarnsförbundet

Peter Nordqvist, Generalsekreterare Hjärtebarnsförbundet

    
Bildtext; Utvecklingen av barnhjärtsjukvården i Sverige har 
varit fantastisk. Framstegen mot de bästa resultaten i världen har skett stegvis i dialog mellan vårdgivare och vårdtagare. (foto: Joi Grinde) 

       
Hjärtebarnsförbundet

Hjärtebarnsförbundet är en riksomfattande, partipolitiskt och religiöst oberoende intresseorganisation som sedan 1975 aktivt arbetar för att ge röst åt hjärtebarnen och deras familjer och därmed synliggöra och förbättra deras ofta mycket tuffa livssituation.

Hjärtebarnsförbundet samlar drygt 6000 medlemmar i 12 Hjärtebarnsföreningar lokalt förankrade över hela Sverige. En trettonde förening är nationellt verksam och samlar vuxna med medfött hjärtfel, GUCH, (Grown up with Congenial Heart Disease) Det är Sveriges enda patientförening för denna grupp.

Kontakt Hjärtebarnsförbundet; Johan Björkman, kommunikationsansvarig, 08-442 46 54,
 

johan.bjorkman@hjartebarn.se
 

Taggar:

Om oss

Barn med hjärtfel ska överleva sina föräldrar! Vi ger stöd, information och påverkar.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia