Din middag, min framtid – en kampanj för svenskt kött

Under hösten lanserar Scan en butikskampanj för att lyfta fram svenskt kött och konsekvenserna av sommarens torka för svenska bönder.

Sommaren 2018 har varit den varmaste på 260 år och det har dessutom regnat mycket mindre än normalt. Konsekvenserna har varit betydande för många svenska bönder och vi kommer se effekterna av detta under en längre tid framåt. Det har varit vattenbrist, betesbrist och utebliven skörd, vilket lett till kraftigt ökade kostnader för foder och andra insatsvaror. Sommarens grillförbud har dessutom bidragit till en minskad efterfrågan på kött med minskade intäkter som följd.

Vi vill därför slå ett slag för svenska bönder och svensk köttproduktion och det finns många anledningar till att välja svenskt kött förutom sommarens torka. Djur som betar bidrar till ett naturligt kretslopp med biologisk mångfald, öppna landskap och fler arbetstillfällen i Sverige. Sverige är dessutom ett av de bästa länderna i världen på djuromsorg. Genom sund djurhållning, förebyggande djurhälsovård och aktiv sjukdomsbekämpning har vi ett gott läge med friska djur som inte behöver antibiotika. Svenskt kött har betydligt lägre klimatpåverkan än utländskt kött med ett av de lägsta koldioxidavtrycken i världen. Svenskt kött har 25% lägre utsläpp än EU-snittet som i sin tur har 60 % lägre utsläpp än snittet i världen.

”Genom vår butikskampanj ”Din middag, min framtid” vill vi påminna om vikten att välja svenskt kött, för att säkra en hållbar svensk livsmedelsproduktion, både på kort och lång sikt”, säger Robert Lundgren, Marketing manager på HKScan. ”Kampanjen kommer att finnas i ICAs, Coops och Axfoods butiker under hösten”.

För ytterligare information:
 
Robert Lundgren, Marketing Manager, HKScan, 076 7844961

Ylva Swenzén, Director Communications, HKScan, 08 7258345

HKScan är Nordens ledande livsmedelsföretag. Vi säljer, marknadsför och producerar ansvarsfullt producerade, högkvalitativa fläsk-, nöt-, fjäderfä- och lammprodukter, förädlade köttprodukter samt färdigmat under starka varumärken. Våra kunder finns i sektorerna detaljhandel, livsmedelstjänster, industri och export och våra hemmamarknader utgörs av Finland, Sverige, Danmark och Baltikum. Vi exporterar till närmare 50 länder. År 2017 hade HKScan en omsättning på 1,8 miljarder euro och cirka 7 300 anställda. 

Om oss

HKScan är ett nordiskt företag som producerar kött och måltider. Vi har över 7 300 yrkeskunniga medarbetare som strävar efter att servera världens mest krävande gaffel och säkerställa kvalitet genom hela värdekedjan, från gård till gaffel. HKScan producerar, marknadsför och säljer högkvalitativa och hållbart framtagna produkter av fläsk-, nöt-, fjäderfä- och lammkött samt charkuterivaror och färdigmat, med starka konsumentvarumärken som HK®, Scan®, Rakvere®, Kariniemen®, Rose®, Pärsons® och Tallegg®. Våra kunder finns i sektorerna detaljhandel, food service, industri och export och vår hemmamarknad utgörs av Finland, Sverige, Danmark och Baltikum. Vi exporterar till nästan 50 länder. År 2017 hade HKScan en omsättning på 1,8 miljarder euro, vilket gör oss till en av Europas ledande producenter av kött och färdigmat.www.hkscan.com

Prenumerera

Media

Media