HKScan breddar sin export, lokala säljkontor ska öppnas i Fjärran Östern

I enlighet med sin strategi för en gynnsam tillväxt gör HKScan en investering i sin export genom att etablera ett säljkontor i Hong Kong under innevarande år. Lokal närvaro på den asiatiska marknaden kommer att vara av största vikt då det gäller att höja värdet av gruppens export, konstaterar HKScans VD Hannu Kottonen. HKScan planerar dessutom att öppna ett lokalt försäljningskontor i Kina så fort de tillstånd som erfordras har utfärdats av de finska myndigheterna och exporten från Finland till Kina kommer igång. HKScan har redan genomfört omfattande förberedelser för de nya säljkontoren i Asien.

HKScan planerar att kontoret i Hong Kong även kommer att ansvara för marknadsföring och kundservice på marknaderna i Fjärran Östern. Försäljningskontoret i Kina planeras att uteslutande ägna sig åt den kinesiska marknaden. Det är av vital betydelse för HKScan att vaksamt följa och systematiskt säkerställa att myndighetstillstånd fortsatt beviljas för export av olika slags köttprodukter och förädlade produkter från samtliga länder som är engagerade i gruppens produktion.

Nordisk renhet, säkerhet, hälsa och ansvar

Kunder och konsumenter i Asien uppskattar nordiskt kött för varornas renhet samt för den säkerhet och ansvarsfullhet som kännetecknar produktionen, påpekar Jukka Nikkinen, vice verkställande director för HKScans Away from Home affärsverksamhet. Andra fördelar som kännetecknar nordiska köttprodukter är produktionskedjans öppenhet, råvarans spårbarhet från jord till bord och djur som är fria från sjukdomar. I Finland gäller exempelvis nolltolerans i fråga om salmonella, en sällsynt hållning på europeisk och global nivå.

Mer information:
Hannu Kottonen, VD, HKScan Corporation

Sänd gärna en begäran om återuppringning till Marja-Leena Dahlskog, SVP Communications,
tfn tfn +358 10 570 2142

HKScan är Nordens ledande köttexpert. Vi erbjuder, marknadsför och säljer ansvarsfullt producerat fläsk-, nöt-, fjäderfä- och lammkött av hög kvalitet samt förädlade köttprodukter och färdigmat under starka varumärken. Vår kundkrets omfattar detaljhandeln, livsmedelstjänster, industrin samt exportsektorn. Vår hemmamarknad utgörs av Finland, Sverige, Danmark och Baltikum. Vi exporterar till närmare 50 länder. År 2014 uppgick HKScans nettoomsättning till ca 2 miljarder euro och antalet anställda till omkring 7 700.

Taggar:

Om oss

HKScan Sweden AB med dotterbolag svarar för HKScan-koncernens verksamhet inom marknadsområdet Sverige. HKScan Sweden förädlar och marknadsför ett brett sortiment gris-, nöt- och lammkött, charkvaror och färdigmat.HKScan Sweden hör till HKScan-koncernen sedan början av 2007. De viktigaste och mest kända varumärkena är Scan och Pärsons.https://www.hkscan.com/sv/sverige

Prenumerera

Dokument & länkar