Produktionsledare på HKScan får Arbetsmiljöstipendiet 2016

Produktionsledaren Christopher Malmqvist på HKScan i Halmstad är en av tre som får Arbetsmiljöstipendiet 2016 och erhåller en prissumma på 15 000 kronor. Arbetsmiljöstipendiet delas ut vartannat år till eldsjälar som aktivt arbetat för att utveckla och förbättra arbetsmiljön

HKScan arbetar systematiskt för att utveckla och förbättra arbetsmiljön genom hela koncernen. I HKScan delar alla samma KPI:er om att öka frisktal, systematiskt sänka antalet skadetillfällen, öka medarbetarengagemang samt utveckla ledarskapet. Samtliga platser inom den svenska organisationen jobbar efter samma lagstadgade och HKScan specifika arbetsmiljöprocesser.

-       Christopher Malmqvist har i sitt arbete som ledare starkt bidragit till den positiva arbetsmiljöutvecklingen i Halmstad. Han har genom sin delaktighet, sitt egna ansvar, och idogt systematiskt arbete utifrån uppsatta processer lyckats skapa en positiv utveckling av företagets frisktal på platsen. Det är mycket glädjande att vi kan få gratulera Christopher till Arbetsmiljöstipendiet 2016!, säger Alexandra Berglund, HR-direktör HKScan Sweden.

Intresset för att nominera kandidater till stipendiet har varit större än någonsin tidigare. Omkring 80 bidrag kom in under våren, och har granskats av en jury bestående av Prevents vd Maria Schönefeld, Anna Bergsten på Svenskt Näringsliv, Christina Järnstedt på LO, och Eva Karlsson Aldvin på PTK. Priset kommer att delas ut på respektive arbetsplats senare i höst.

Motiveringen till att Christopher Malmqvist på HKScan i Halmstad (fackförbund Ledarna) är en av tre vinnare är som följer: ”Genom ett genomtänkt och konkret arbetsmiljöarbete fångas allt från små dagliga problem till större frågor upp. För ett gott och inspirerande exempel på hur arbetsmiljöarbete i samverkan kan integreras i företagets verksamhet får Christopher Malmqvist ett stipendium på 15 000 kronor.”

-       Det är mycket glädjande för mig att jag få denna utmärkelse, då arbetsmiljöfrågor alltid är centrala hos en bra arbetsgivare. Utmärkelsen är en bekräftelse på den tid och det engagemang som jag tillsammans med mina kollegor och vårt skyddsombud Henrik Santos lägger ner för en bättre arbetsmiljö. Vårt gemensamma samarbete på avdelningen, tillsammans med det långsiktiga arbetsmiljöarbetet med vårt skyddsombud, har varit avgörande för att vi kunnat nå så här långt på HKScan i Halmstad. Vi har en kontinuerlig öppen dialog om vad som behöver förbättras och är inte rädda för att testa nya lösningar när det behövs, säger Christopher Malmqvist, produktionsledare HKScan Sweden.

För mer information kontakta:
Christopher Malmqvist, produktionsledare och vinnare av Arbetsmiljöpriset 2016, tfn: 0708-18 53 06
Alexandra Berglund, HR-direktör HKScan Sweden, tfn 076-784 49 19
Mediejour HKScan, tfn: 08-725 85 10

HKScan är den ledande experten på kött i Norden. Vi säljer, marknadsför och producerar ansvarsfullt producerade, högkvalitativa gris-, nöt-, fjäderfä- och lammprodukter, förädlade köttprodukter samt färdigmat under starka varumärken såsom Pärsons och Scan. Våra kunder finns i sektorerna detaljhandel, livsmedelstjänster, industri och export och våra hemmamarknader utgörs av Finland, Sverige, Danmark och Baltikum. Vi exporterar till närmare 50 länder. HKScans nettoomsättning uppgår till 2,1 miljarder euro och koncernen har cirka 7 700 anställda, vilket gör HKScan till ett av Europas ledande köttföretag.

Taggar:

Om oss

HKScan Sweden AB med dotterbolag svarar för HKScan-koncernens verksamhet inom marknadsområdet Sverige. HKScan Sweden förädlar och marknadsför ett brett sortiment gris-, nöt- och lammkött, charkvaror och färdigmat.HKScan Sweden hör till HKScan-koncernen sedan början av 2007. De viktigaste och mest kända varumärkena är Scan och Pärsons.https://www.hkscan.com/sv/sverige

Prenumerera

Media

Media

Citat

Christopher Malmqvist har i sitt arbete som ledare starkt bidragit till den positiva arbetsmiljöutvecklingen i Halmstad. Han har genom sin delaktighet, sitt egna ansvar, och idogt systematiskt arbete utifrån uppsatta processer lyckats skapa en positiv utveckling av företagets frisktal på platsen. Det är mycket glädjande att vi kan få gratulera Christopher till Arbetsmiljöstipendiet 2016!
Alexandra Berglund, HR-direktör HKScan Sweden
Det är mycket glädjande för mig att jag få denna utmärkelse, då arbetsmiljöfrågor alltid är centrala hos en bra arbetsgivare. Utmärkelsen är en bekräftelse på den tid och det engagemang som jag tillsammans med mina kollegor och vårt skyddsombud Henrik Santos lägger ner för en bättre arbetsmiljö. Vårt gemensamma samarbete på avdelningen, tillsammans med det långsiktiga arbetsmiljöarbetet med vårt skyddsombud, har varit avgörande för att vi kunnat nå så här långt på HKScan i Halmstad. Vi har en kontinuerlig öppen dialog om vad som behöver förbättras och är inte rädda för att testa nya lösningar när det behövs.
Christopher Malmqvist, produktionsledare HKScan Sweden