Bolagsstämma i HL Display AB (publ)

Bolagsstämma i HL Display AB (publ) På ordinarie bolagsstämma i HL Display AB (publ) den 20 mars 2000 fastställdes framlagda räkenskapshandlingar för 1999. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att fastställa utdelningen till 1,30 kronor/aktie. Avstämningsdag för utdelning är den 23 mars, utbetalningsdag den 30 mars. Stämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 1999. Styrelsens ordinarie ledamöter omvaldes med undantag av Christer Dahlström som undanbett sig omval. Till ny ordinarie styrelseledamot valdes Gustav Bard, tidigare suppleant. Därmed utgörs av bolagsstämman valda styrelseledamöter av: Åke Wester Anders Remius Lis Remius Kent Hertzell Arne Karlsson Gustav Bard Ordinarie revisorer, Liselott Stenudd samt Richards Roth omvaldes, likaså revisorssuppleanten Lennart Danielsson. Stockholm 2000-03-21 För styrelsen Anders Remius Verkställande direktör Till näringslivsredaktionen: Pressmeddelande för fri publicering Kontaktpersoner: Anders Remius, VD och Kent Hertzell, Finansdirektör Telefon: 08-683 73 00 Internet: www.hl-display.com ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/21/20000321BIT00450/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/21/20000321BIT00450/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar