Extra bolagsstämma i HL Display AB (publ)

Extra bolagsstämma i HL Display AB (publ) Styrelsen i HL Display AB har beslutat att föreslå extra bolagsstämma den 16 november 2001 att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emittera skuldebrev förenade med optionsrätter till nyteckning i HL Display AB. Optionsrätterna ska överlåtas till cirka 17 ledande befattningshavare inom HL Display-koncernen i Sverige och utlandet. De föreslagna huvudsakliga villkoren för optionsprogrammet är som följer: · Maximalt 62.700 teckningsoptioner kan komma att emitteras. Anställda skall ha rätt att tilldelas högst 3.300 - 6.600 optioner beroende på kategori. För ledande befattningshavare i Sverige tilldelas optioner mot erläggande av marknadsmässig premie fastställd av Handelsbanken Investment Banking. Ledande befattningshavare utanför Sverige tilldelas optioner utan vederlag. · Varje teckningsoption skall berättiga till nyteckning av en aktie under perioden 1 mars 2004 - 28 februari 2006 till en teckningskurs motsvarande ca 120 procent av den genomsnittliga betalkursen för HL Displays B-aktie under perioden 21 - 27 november 2001. · Anmälningsperiod för programmet är 21 - 28 november 2001 och likviddag är den 12 december 2001. Utspädningseffekten vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna motsvarar cirka 0,8 procent av kapitalet och cirka 0,4 procent av rösterna. Stockholm den 18 oktober 2001 STYRELSEN ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/18/20011018BIT00390/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/18/20011018BIT00390/bit0002.pdf

Dokument & länkar