HMS välkomnar nya aktieägare – aktien börjar handlas idag

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller spridas, i sin helhet eller i delar, i USA, Kanada, Australien eller Japan.

Erbjudandet att förvärva aktier i HMS Networks AB (publ) har rönt stort intresse. Försäljningspriset har fastställts till 74 SEK per aktie. På denna prisnivå tecknades erbjudandet drygt tre gånger. Handel i aktien påbörjas idag fredag den 19 oktober 2007 på Small Cap listan vid OMX Nordiska Börs i Stockholm under kortnamnet ”HMS”.

Intresset för förvärv av aktier i HMS – ett svenskt tillväxtföretag inom industriell kommunikationsteknologi – har varit stort från både allmänheten i Sverige och institutionella investerare i Sverige och utomlands.

Erbjudandet omfattar 6 491 050 aktier. Inklusive övertilldelningsoption 1) omfattar erbjudandet totalt 7 140 155 aktier i HMS, motsvarande 67,5 procent av antalet aktier i bolaget. Det totala värdet av erbjudandet inklusive övertilldelningsoptionen uppgår till 528 miljoner SEK vilket motsvarar ett marknadsvärde på samtliga utestående aktier i bolaget om 782 miljoner SEK.

Försäljningspriset har fastställts till 74 SEK per aktie. På denna prisnivå tecknades erbjudandet drygt tre gånger. Antalet aktieägare kommer efter genomfört erbjudande att uppgå till cirka 3 000. Det utländska ägandet i bolaget beräknas uppgå till cirka 30 procent.

– Det är glädjande att intresset varit så stort för vår notering. Vi ser med spänning fram emot att möta våra nya aktieägare framöver och att få utveckla HMS som börsbolag tillsammans, säger Nicolas Hassbjer, VD för HMS.

HMS-aktien handlas på Small Cap listan vid OMX Nordiska Börs i Stockholm under kortnamnet ”HMS” från och med idag den 19 oktober 2007.

SEB Enskilda är lead manager och sole book runner i erbjudandet.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Nicolas Hassbjer, VD HMS: telefon: 035-17 29 02
nih@hms.se
Gunnar Högberg, CFO HMS: telefon: 035-17 29 95
guh@hms.se


1) Segulah har förbundit sig att på begäran av SEB Enskilda sälja ytterligare högst 649 105 aktier för att täcka eventuell övertilldelning i samband med erbjudandet.

Prenumerera

Dokument & länkar