DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2004

Utvecklingen i sammandrag

Kvartal 2

Nettoomsättning 1 091 Mkr +17%
Resultat efter skatt 125 Mkr +24%
Vinst per aktie 3,60 kr (3,00)
Resultat före skatt 176 Mkr +28%
Rörelsemarginal 17,0% (16,0)
Soliditet 42% (38)

Kvartal 1-2

Nettoomsättning 2 133 Mkr +11%
Resultat efter skatt 233 Mkr +19%
Vinst per aktie 6,80 kr (5,70)
Resultat före skatt 329 Mkr +22%
Rörelsemarginal 16,3% (15,1)
Soliditet 42% (38)

SCM’s kopparverksamhet såld - reavinst 20 Mkr.

(För fullständig rapport se bifogad fil)

Om oss

Höganäs AB tillverkar och utvecklar metallpulver för en global marknad. Metallpulver används till en mängd applikationer t ex vevstakar i bilar, bromsbelägg, kugghjul i el-verktyg, elmotorer, järnberikning av mat, mm.

Prenumerera

Dokument & länkar