Höganäs AB förvärvar järnpulvertillverkare i USA

Höganäs AB förvärvar järnpulvertillverkare i USA Som ett ytterligare steg i Höganäs etableringsstrategi för den nordameri- kanska marknaden har avtal ingåtts mellan Zemex Corporation och Höganäs AB med innebörden att Höganäs förvärvar Pyron Corporation, ett dotterbolag till Zemex. Pyron Corp. producerar både atomiserat och järnsvampbaserat järnpulver. Atomiserat järnpulver används huvudsakligen för komponenttillverkning. Pyrons järnsvamppulver har unika egenskaper och används huvudsakligen för ett antal specialområden, bland annat för tillverkning av friktionsmaterial. Pyron Corp. har cirka 8% andel av den nordamerikanska järnpulvermarknaden. Företaget har sin huvudverksamhet förlagd till Niagara Falls, NY, samt en blandningsstation i St Marys, PA. Antalet anställda uppgår till cirka 120 personer. Företaget är i behov av investeringar för fortsatt tillväxt. Förutom en betydande ökning av Höganäs marknadsandel i Nordamerika förväntas väsentliga synergieffekter uppkomma genom förvärvet, bland annat genom överföring av processteknologi samt genom att utnyttja Höganäs internationella marknadsorganisation för försäljning av Pyron Corp.'s unika produkter. Ytterligare synergieffekter kommer att uppstå genom att samordna Pyron Corp.'s planerade investeringar med konverteringen av det nyligen förvärvade stålverket FirstMiss Steel till en högeffektiv pulvertillverkningsenhet för atomiserade pulver. Förvärvet omfattar även Zemex dotterbolag Pyron Metal Powders Inc., som i en separat affärsuppgörelse kommer att säljas till ACuPowder International, LLC. Pyron Metal Powders tillverkar i huvudsak koppar- och bronspulver i två produktionsenheter belägna i Tennessee. Totala köpeskillingen uppgår till cirka 41 MUSD (350 Mkr). Redan för år 2000 förväntas Pyron Corp.'s verksamhet bidra positivt till Höganäskoncernens resultat före skatt och förvärvet kommer ej att generera någon goodwill. Affären kräver godkännande av amerikansk konkurrensmyndighet. Toronto den 6 mars 2000 Claes Lindqvist VD och koncernchef ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/07/20000307BIT00220/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/07/20000307BIT00220/bit0002.pdf

Om oss

Höganäs AB tillverkar och utvecklar metallpulver för en global marknad. Metallpulver används till en mängd applikationer t ex vevstakar i bilar, bromsbelägg, kugghjul i el-verktyg, elmotorer, järnberikning av mat, mm.

Prenumerera

Dokument & länkar