Höganäs AB förvärvar stålverk i USA

Höganäs AB förvärvar stålverk i USA Målet för Höganäs etablering på den nordamerikanska marknaden är att uppnå en betydande marknadsandel. För att åstadkomma detta är lokal tillverkning av järnpulver av stor strategisk betydelse. Som ett led i etableringsstrategin har därför avtal ingåtts mellan ChemFirst, Inc. och Höganäs AB, vilket innebär att Höganäs förvärvar stålverket FirstMiss Steel, Inc., ett dotterbolag till ChemFirst. FirstMiss Steel, beläget i Hollsopple, Pennsylvania, startades i början av 1980-talet och har efter hand byggts till för produktion av högkvalitativt legerat stål. ChemFirst har beslutat att desinvestera sina verksamheter inom ståltillverkning och tillverkningen hos FirstMiss Steel har successivt reducerats och är idag begränsad till vissa höglegerade produkter. FirstMiss Steels markområde uppgår till cirka 800 000m och fabriksanläggningen till 34 000 m inklusive 1 500 m kontor och laboratorium. I köpet ingår infrastruktur och utrustning för tillverkning av cirka 250 000 ton per år av högkvalitativt stål. Bland utrustningen kan nämnas ljusbågsugn, skänkugn, AOD konverter samt vacuum- avgasningsanläggning. Vidare ingår en mindre linje bestående av induk- tionsugn, skänkugn och vacuumbehandlingsanläggning för tillverkning av höglegerade produkter. Köpeskillingen uppgår till cirka 11 MUSD (90 Mkr). Affären beräknas slutföras under första kvartalet förutsatt att erforderliga myndighetstillstånd erhålles. Höganäs avser att konvertera stålverket till en högeffektiv integrerad pulvertillverkningsenhet för produktion av atomiserade kundanpassade kvalitetspulver. Ett omfattande investeringsprogram planeras, vilket uppskattas uppgå till cirka 300 Mkr. I en första fas kommer detta att resultera i en årskapacitet på 100 000 ton. Färdigtidpunkt är satt till tredje kvartalet år 2001. Initialt kommer antalet anställda att uppgå till cirka 35 personer, för att successivt öka till drygt 100 medarbetare efter två år. Då verksamheten fram till tidpunkten för produktionsstart i huvudsak kommer att bedrivas som ett investerngsprojekt kommer ingen resultatpåverkan att uppstå förrän efter denna tidpunkt. Investeringen innebär att Höganäs snabbt kan uppfylla de nordamerikanska kundernas uttalade önskemål om att Höganäs startar inhemsk produktion av högkvalitativt järnpulver. Pittsburgh den 20 januari 2000 Claes Lindqvist VD och koncernchef ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/20/20000120BIT00300/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/20/20000120BIT00300/bit0002.pdf

Om oss

Höganäs AB tillverkar och utvecklar metallpulver för en global marknad. Metallpulver används till en mängd applikationer t ex vevstakar i bilar, bromsbelägg, kugghjul i el-verktyg, elmotorer, järnberikning av mat, mm.

Prenumerera

Dokument & länkar