Kallelse till årsstämma i Höganäs AB

 

Aktieägarna i Höganäs AB kallas härmed till årsstämma onsdagen den 2 maj 2012 i HB-Hallen, Bruksgatan, Höganäs. Fullständig kallelse återfinns nedan och kommer att införas i Post- och Inrikes Tidningar den 29 mars 2012. Kallelseannons kommer samma dag att införas i Svenska Dagbladet och Helsingborgs Dagblad.

Av kallelsen framgår bland annat valberedningens förslag till val av styrelse samt styrelsens övriga förslag inför stämman.

Höganäs den 26 mars 2012


 

Informationen är sådan somHöganäs AB(publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 mars 2012 kl 11.00.

 

Höganäs AB (publ) är världens ledande tillverkare av järn- och metallpulver. Baserat på en stark vision om pulvrets möjligheter att förbättra effektivitet, resursförbrukning och miljöpåverkan inom en rad områden, har företaget utvecklat en djup applikationskompetens.

I samarbete med kunderna kan Höganäs därmed bidra till att till exempel skapa framtidens bilkomponenter, vitvaror samt produkter till vatten- och avgasrening.  Företaget, som grundades 1797, hade under 2011 en omsättning på 7 081 Mkr och är noterat på NASDAQ OMX Stockholms Mid Cap-lista.

För ytterligare information besök vår hemsida www.hoganas.com

Om oss

Höganäs AB tillverkar och utvecklar metallpulver för en global marknad. Metallpulver används till en mängd applikationer t ex vevstakar i bilar, bromsbelägg, kugghjul i el-verktyg, elmotorer, järnberikning av mat, mm.

Prenumerera

Dokument & länkar