Publicering av Höganäs AB:s årsredovisning 2011

 

Höganäs AB:s årsredovisning för räkenskapsår 2011 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, www.hoganas.com. En tryckt version av årsredovisningen kommer att distribueras till aktieägare på begäran.

Höganäs den 11 april 2012

Informationen är sådan somHöganäs AB(publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 april 2012 kl 11.00.

 

Höganäs AB (publ) är världens ledande tillverkare av järn- och metallpulver. Baserat på en stark vision om pulvrets möjligheter att förbättra effektivitet, resursförbrukning och miljöpåverkan inom en rad områden, har företaget utvecklat en djup applikationskompetens.

I samarbete med kunderna kan Höganäs därmed bidra till att till exempel skapa framtidens bilkomponenter, vitvaror samt produkter till vatten- och avgasrening.  Företaget, som grundades 1797, hade under 2011 en omsättning på 7 081 Mkr och är noterat på NASDAQ OMX Stockholms Mid Cap-lista.

För ytterligare information besök vår hemsida www.hoganas.com

Om oss

Höganäs AB tillverkar och utvecklar metallpulver för en global marknad. Metallpulver används till en mängd applikationer t ex vevstakar i bilar, bromsbelägg, kugghjul i el-verktyg, elmotorer, järnberikning av mat, mm.