Publicering av Höganäs AB:s årsredovisning 2012

Höganäs AB:s årsredovisning för räkenskapsår 2012 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, www.hoganas.com.

En tryckt version av årsredovisningen kommer att distribueras till aktieägare på begäran.

Höganäs den 8 april 2013

Informationen är sådan som Höganäs AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 april 2013 kl 11.00.

Höganäs är världens ledande tillverkare av järn- och metallpulver. Vi ser oändliga möjligheter att förbättra befintliga användningsområden för metallpulver och att utveckla nya. Genom vår djupa kunskap om våra kunders applikationer utvecklar vi framtidens bilkomponenter, produkter för ytbeläggning och lödning, liksom system för hållbar energiproduktion och elektriska motorer. Därför är vår vision ”Vi flyttar fram gränserna för metallpulver”.

Höganäs, som grundades 1797, har idag 1 700 anställda världen över. Under 2012 omsatte vi 6,7 miljarder SEK och vi är listade på NASDAQ OMX Stockholmslista för medelstora företag.

För ytterligare information besök vår hemsida www.hoganas.com.

Om oss

Höganäs AB tillverkar och utvecklar metallpulver för en global marknad. Metallpulver används till en mängd applikationer t ex vevstakar i bilar, bromsbelägg, kugghjul i el-verktyg, elmotorer, järnberikning av mat, mm.