Styrelsen i Höganäs har anlitat Handelsbanken Capital Markets som finansiell rådgivare

Som tidigare meddelats kommer styrelsen i Höganäs att offentliggöra sin uppfattning om erbjudandet från H Intressenter AB senast två veckor före acceptfristens utgång i erbjudandet.

I samband med styrelsens utvärdering av erbjudandet har Handelsbanken Capital Markets anlitats som finansiell rådgivare och utgivare av en fairness opinion avseende skäligheten av vederlaget i erbjudandet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders G Carlberg, styrelseordförande i Höganäs
Telefon: 070-543 75 76

Erik Kjellström, Handelsbanken Capital Markets

Telefon: 073-087 18 94

Höganäs den 11 februari 2013

Höganäs offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 februari 2013, kl 16.30.

Höganäs AB är världens ledande tillverkare av järn- och metallpulver. Baserat på en stark vision om pulvrets möjligheter att förbättra effektivitet, resursförbrukning och miljöpåverkan inom en rad områden, har företaget utvecklat en djup applikationskompetens. I samarbete med kunderna kan Höganäs därmed bidra till att t ex skapa framtidens bilkomponenter, vitvaror samt produkter till vatten- och avgasrening. Företaget, som grundades 1797, hade under 2012 en omsättning på 6 700 Mkr och är noterat på NASDAQ OMX Stockholms Mid Cap-lista.
För ytterligare information, besök vår hemsida www.hoganas.com.

Om oss

Höganäs AB tillverkar och utvecklar metallpulver för en global marknad. Metallpulver används till en mängd applikationer t ex vevstakar i bilar, bromsbelägg, kugghjul i el-verktyg, elmotorer, järnberikning av mat, mm.

Prenumerera

Dokument & länkar