Avhandling för att utveckla befintliga arbetsmiljöåtgärder vid luftföroreningar

Luftföroreningar fortsätter att utgöra ett problem i organisationer. Fler studier behövs för att identifiera och minska exponering hos arbetare för luftföroreningar. För närvarande finns begränsat med forskning som är fokuserat på metoder för att hantera luftföroreningar, särskilt med fokus på att minska exponering genom att ändra beteenden, attityder, kunskap och motivation som relateras tillarbetsmiljöfrågor, genom exempelvis utbildning. Karl Gummesson, doktorand på Högskolan Dalarna, disputerar nu med sin avhandling  ”Training measures and technologies for air contaminant risks”.  

Avhandlingen visar på nya former av åtgärdsmetoder och utbildningsmetoder för att hantera arbetsmiljörisker i form av luftföroreningar, säger Karl Gummesson.

Syftet med avhandlingen är att utveckla befintliga arbetsmiljöåtgärder och analysera nya metoder för att hantera exponering i arbetssituationer där luftföroreningar finns.

- Det finns ett behov av medvetenhet och förståelse för exponering av risker, och hantering/åtgärder för att minska arbetsmiljörisker. Det finns exempelvis många metoder i dag som inte används korrekt, då medarbetare saknar medvetenhet eller motivation att använda dessa, vilket kostar företag stora summor pengar, säger Karl Gummesson.

Detta görs genom att studera arbetsmiljöattityder, arbetsmiljömotivation och arbetsmiljöutbildningar som är relaterade till luftföroreningar i svenska organisationer. Attityder, motivation, utbildning och kontrollmetoder för att minska risker i form av luftföroreningar studeras med hjälp av enkäter, intervjuer, tidigare forskning och PIMEX-metoden. Avhandlingen består av fyra delarbeten.

- Avhandlingen visar på vikten av en optimerad utbildningsstrategi för företag, för att öka effektiviteten av utbildningar som hanterar arbetsmiljörisker, med fokus på luftföroreningar, säger Karl Gummesson.

Karl Gummesson disputerar torsdag 15 juni kl 10:00 på KTH (Kungliga Tekniska Högskolan).

 

Om oss

Högskolan Dalarna Bildades 1977Ca 15 000 studenterCa 800 anställdaErbjuder ett 60-tal program och ca 1 200 kurser Våra två campusområden i Falun och Borlänge erbjuder en stor bredd utbildningar och utbudet är anpassat till arbetsmarknaden. Utbildningar tas fram i samverkan med näringslivet och det övriga samhället i regionen. På Högskolan Dalarna kombineras tradition och förnyelse av pedagogisk utveckling. Förutom traditionellt lärande med lärarledda föreläsningar på plats så läser hälften av våra studenter nätbaserat, där vi hör till pionjärerna. På vad som skulle kunna kallas ett virtuellt campusområde, tillgängligt och öppet dygnet runt, erbjuds bland annat öppna föreläsningar och lektioner där deltagare kan interagera med varandra via bild, ljud och text. Det här är en del av vad vi på högskolan kallar för Nästa generations lärande och vårt mål är att vara ledande i den här typen av utbildning. Smakprov på våra utbildningar och kurser finns på iTunes U.

Prenumerera