Avtal förstärker gott samarbete

Högskolan Dalarna och 2047 Science Center (tidigare Framtidsmuseet) har samverkat under många år. Nu har samarbetet förtydligats med ett avtal och en gemensam avsiktsförklaring.

Högskolan Dalarna och 2047 Science Center har länge samverkat inom framför allt teknik och matematik med syfte att få fler intresserade av tekniska och naturvetenskapliga utbildningar. Arrangemang som Teknikmässan, Teknikerjakten och Forskarfredag sprider kunskap och synliggör ett brett spektra av intressanta yrken och vägen dit. Lärcirklar, där lärare får kompetensutveckling i digitalisering och programmering, är exempel på uppskattade och angelägna projekt.

– 2047 Science Center är en viktig samarbetspartner för oss, säger Sigrid Saveljeff, vicerektor för samverkan vid Högskolan Dalarna. Genom att teckna ett samverkansavtal kan vi tydliggöra och vidareutveckla vårt samarbete, för oss är det en viktig symbolhandling. Vi förstärker helt enkelt det goda samarbete vi redan har.

– Vi har ett uttalat mål att vara en av de viktigaste aktörerna för att skapa en långsiktigt konkurrenskraftig region, säger Tobias Mårtensson, VD för 2047 Science Center. Samarbetet med skola, akademi och näringsliv är en förutsättning för detta. Vi kommer att utveckla nya experimentella innovationsmiljöer, där är Högskolan Dalarna en viktig part för att få till den riktiga spetsen i dessa miljöer. Vi är jätteglada att vårt samarbete nu blir mer formellt genom ett samarbetsavtal. Med en gemensam grund är det lättare att hitta och utveckla ytterligare samarbeten framöver.

För mer information kontakta Sigrid Saveljeff, vicerektor för samverkan vid Högskolan Dalarna. Telefon 023-77 80 84. 

Om oss

Högskolan Dalarna Bildades 1977Ca 15 000 studenterCa 800 anställdaErbjuder ett 60-tal program och ca 1 200 kurser Våra två campusområden i Falun och Borlänge erbjuder en stor bredd utbildningar och utbudet är anpassat till arbetsmarknaden. Utbildningar tas fram i samverkan med näringslivet och det övriga samhället i regionen. På Högskolan Dalarna kombineras tradition och förnyelse av pedagogisk utveckling. Förutom traditionellt lärande med lärarledda föreläsningar på plats så läser hälften av våra studenter nätbaserat, där vi hör till pionjärerna. På vad som skulle kunna kallas ett virtuellt campusområde, tillgängligt och öppet dygnet runt, erbjuds bland annat öppna föreläsningar och lektioner där deltagare kan interagera med varandra via bild, ljud och text. Det här är en del av vad vi på högskolan kallar för Nästa generations lärande och vårt mål är att vara ledande i den här typen av utbildning. Smakprov på våra utbildningar och kurser finns på iTunes U.

Prenumerera