Både ros och ris för Högskolan Dalarna

Högskolan Dalarnas utbildningar har av Högskoleverket bedömts hålla hög kvalitet i kulturgeografi men bristande kvalitet i nationalekonomi samt medie- och kommunikationsvetenskap. Bristerna ska avhjälpas inom ett år om Högskolan vill behålla examensrätten i dessa ämnen.

Högskoleverket har nu meddelat de första besluten efter en ny typ av granskningsprocess beslutad av riksdagen 2010. Granskningen fokuserar studenters examensarbeten och avser att bedöma hur väl studenter uppnår de mål som finns för utbildningen.

När det gäller Högskolan Dalarnas utbildningar i kulturgeografi på både kandidat- och magisternivå, bedömer Högskoleverket att de håller genomgående en hög kvalitet. I någon av de bedömda aspekter t o m en mycket hög kvalitet. Inom området bedömdes 12 lärosäten varav sju bedömdes ha brister.

I ämnet Medie- och kommunikationsvetenskap (MKV) har Högskoleverket ifrågasatt Högskolan Dalarnas examensrättigheter på kandidatnivå. Inom området bedömdes 17 lärosäten varav sju bedömdes ha brister. Högskolan beslutade redan i december 2011 att antagningen till program inom MKV skulle ställas in, till följd av regeringens minskade anslag och behovet av att minska utbildningsutbudet.

I en kommentar till Högskoleverkets beslut säger rektor Marita Hilliges: ”Fokus ligger nu på att säkerställa att kvarvarande programstudenter får genomföra sina studier på ett bra sätt och ta ut en kvalitetssäkrad examen.”

Svenskt näringsliv värderar Högskolan Dalarnas utbildningar i MKV högt och Högskolan bedömer att anställningsbarheten för studenter som är kvar i programmen blir fortsatt god, trots ifrågasättandet från Högskoleverket. Samtidigt undersöker Högskolan möjligheten att samverka med andra lärosäten för att säkerställa att utfärdade MKV-examen håller hög kvalitet och ger studenten en god grund för fortsatta studier på avancerad nivå.

Inom nationalekonomi är Högskolan Dalarna ett av elva lärosäten som bland de 18 bedömda fått examensrätter ifrågasatta. Högskolans kandidatutbildning bedömdes hålla hög kvalitet i tre av fem aspekter medan utbildningen på magisternivå håller hög kvalitet i fyra av fem aspekter. ”Det ser ut som bedömargruppen anser att vi lagt för lite vikt vid nationalekonomins teoretiska grunder. Examensarbeten hos oss har varit mer tillämpade. Vi kommer dock att göra en noggrann analys av bristerna och vidtar alla åtgärder som är nödvändiga för att säkra en hög kvalitet i nationalekonomin hos oss” säger Marita Hilliges

I en avslutande kommentar säger rektorn, ”Vi gläds åt de positiva bedömningarna av kulturgeografin och ser kritiken som Högskoleverket lämnar som en viktig grund för vår fortsatta kvalitetsutveckling.”

För mer information, kontakta:

Rektor Marita Hilliges
Telefon: 023 77 80 43

Mobil: 070-577 71 31
E-post: mhi@du.se

Prorektor Kerstin Öhrn
Telefon: 023 77 81 66
Mobil: 070-612 81 66
E-post: koh@du.se

 

 

Om oss

Högskolan Dalarna Bildades 1977Ca 15 000 studenterCa 800 anställdaErbjuder ett 60-tal program och ca 1 200 kurser Våra två campusområden i Falun och Borlänge erbjuder en stor bredd utbildningar och utbudet är anpassat till arbetsmarknaden. Utbildningar tas fram i samverkan med näringslivet och det övriga samhället i regionen. På Högskolan Dalarna kombineras tradition och förnyelse av pedagogisk utveckling. Förutom traditionellt lärande med lärarledda föreläsningar på plats så läser hälften av våra studenter nätbaserat, där vi hör till pionjärerna. På vad som skulle kunna kallas ett virtuellt campusområde, tillgängligt och öppet dygnet runt, erbjuds bland annat öppna föreläsningar och lektioner där deltagare kan interagera med varandra via bild, ljud och text. Det här är en del av vad vi på högskolan kallar för Nästa generations lärande och vårt mål är att vara ledande i den här typen av utbildning. Smakprov på våra utbildningar och kurser finns på iTunes U.

Prenumerera