Bokpresentation och föreläsning: Kris och kristnande

Den 1 december kl 18.00-19.00 presenterar och föreläser professor Urban Claesson kring sin bok Kris och kristnande - Olof Ekmans kamp för kristendomens återupprättande vid Stora Kopparberget 1689–1713 i Högskolan Dalarnas bibliotek, Campus Falun.

Under krisernas 1600-tal var problemen med att etablera kyrkans tro och liv stora för kyrkans män i Sverige. I industristaden Falun var dessa utmaningar särskilt påtagliga och efter det stora gruvraset 1687 sökte stadens lokala elit efter en ny uppbyggande kraft. Lösningen blev Olof Ekman som hade gjort sig känd genom ett nytt stort reformprogram för kristendomens återupprättande. Han var exempelvis pionjär i Sverige för ett sorts folkskolesystem.

I Urban Claessons bok Kris och kristnande presenteras Olof Ekmans program och reformförsök vid Stora Kopparberget 1689–1713. Boken presenterar nya perspektiv och baseras på källmaterial som tidigare aldrig utforskats.

Välkommen!

För mer information kontakta Urban Claesson, Högskolan Dalarna, telefon 023-77 89 24, e-post ucl@du.se

Taggar:

Om oss

Högskolan Dalarna Bildades 1977Ca 15 000 studenterCa 800 anställdaErbjuder ett 60-tal program och ca 1 200 kurser Våra två campusområden i Falun och Borlänge erbjuder en stor bredd utbildningar och utbudet är anpassat till arbetsmarknaden. Utbildningar tas fram i samverkan med näringslivet och det övriga samhället i regionen. På Högskolan Dalarna kombineras tradition och förnyelse av pedagogisk utveckling. Förutom traditionellt lärande med lärarledda föreläsningar på plats så läser hälften av våra studenter nätbaserat, där vi hör till pionjärerna. På vad som skulle kunna kallas ett virtuellt campusområde, tillgängligt och öppet dygnet runt, erbjuds bland annat öppna föreläsningar och lektioner där deltagare kan interagera med varandra via bild, ljud och text. Det här är en del av vad vi på högskolan kallar för Nästa generations lärande och vårt mål är att vara ledande i den här typen av utbildning. Smakprov på våra utbildningar och kurser finns på iTunes U.

Prenumerera