Bra betyg för Högskolans vårdforskning

Vårdforskningen vid Högskolan Dalarna får bra betyg i en utvärdering som Vetenskapsrådet gjort på uppdrag av regeringen. Forskningen rankas som internationellt, regionalt och nationellt erkänd och bedöms vara relevant för samhället med betyget tre på en femgradig skala.

Det innebär att den vårdvetenskapliga forskningen vid Högskolan Dalarna rankas högre än vid ett stort antal jämförbara lärosäten i Sverige, till exempel högskolorna i Borås, Gävle, Halmstad, Skövde, Väst, och rankas även högre än några av de nya universiteten, som Mittuniversitetet och Karlstad universitet.

– Det här är mycket glädjande och uppmuntrande för fortsatt utveckling av forskningen vid Högskolan Dalarna, säger professor Anna Ehrenberg vid Högskolan Dalarna.

Forskningen inom äldreområdet och munhälsa lyfts särskilt fram som starka och utvecklingsbara forskningsinriktningar. De vetenskapliga publikationerna bedöms vara av hög kvalitet och talar för att det finns god kompetens att fortsatt utveckla vårdforskningen. Sammanfattningsvis bedöms forskningen vara till nytta för samhället och hälso- och sjukvården.

För mer information kontakta Professor Anna Ehrenberg, tel 023-77 84 72, mobil: 070-259 88 50, E-post: aeh@du.se.

Om oss

Högskolan Dalarna Bildades 1977Ca 15 000 studenterCa 800 anställdaErbjuder ett 60-tal program och ca 1 200 kurser Våra två campusområden i Falun och Borlänge erbjuder en stor bredd utbildningar och utbudet är anpassat till arbetsmarknaden. Utbildningar tas fram i samverkan med näringslivet och det övriga samhället i regionen. På Högskolan Dalarna kombineras tradition och förnyelse av pedagogisk utveckling. Förutom traditionellt lärande med lärarledda föreläsningar på plats så läser hälften av våra studenter nätbaserat, där vi hör till pionjärerna. På vad som skulle kunna kallas ett virtuellt campusområde, tillgängligt och öppet dygnet runt, erbjuds bland annat öppna föreläsningar och lektioner där deltagare kan interagera med varandra via bild, ljud och text. Det här är en del av vad vi på högskolan kallar för Nästa generations lärande och vårt mål är att vara ledande i den här typen av utbildning. Smakprov på våra utbildningar och kurser finns på iTunes U.

Prenumerera