Doktorsavhandling gör det möjligt att lokalisera samhällsservice och handel bättre

Hur ska akutsjukvården lokaliseras för att så få som möjligt av de som drabbas av infarkt ska dö innan de får vård? Hur ska handeln lokaliseras för att minimera transportarbete och bränsleförbrukning och maximera lönsamhet? Detta är eviga frågor för samhällsplanering och beslutsfattande i företag. Nu finns nya effektiva optimeringsverktyg genom de avancerade statistiska modeller som Mengjie Han har utvecklat och tillämpat på förhållandena i Dalarna. I modellerna tar man hänsyn till vägnätet och fördelningen av befolkningen.

Mengjie Han förklarar att modellerna optimerar lokaliseringen av ett antal utbudspunkter för en geografiskt spridd befolkning genom att söka en lösning så att det totala transportarbetet för befolkningen blir som minst.

Det har visat sig att människor ofta inte väljer att resa till den affär som ligger närmast när man ska handla. Jag har därför utvecklat en variant på modellen som tar hänsyn till detta. Detta har aldrig tidigare gjorts, berättar Mengjie.

Mengjie Hans modeller tar inte bara hänsyn till variation i rum utan även i tid. Vad som är optimal lokalisering kan variera över tid. Det är svårt att veta hur bra en viss simulering är. Mengjie har utvecklat ett sätt att testa kvaliteten i olika lösningar och jämföra med verkligheten.

Mengjie har även använt statistiska modeller för att studera befolkningsutvecklingen i Sverige under de senaste två seklerna, och särskilt hur befolkningsutvecklingen i närbelägna socknar påverkar varandra. Tidigare fanns en tydlig påverkan, medan det numera inte finns något statistiskt observerbart samband mellan befolkningsutvecklingen i socknar som ligger mer än fem kilometer ifrån varandra.

Mengjie Hans avhandling heter ”Heuristic Optimization of the p-median Problem and Population Re-distribution”. Han disputerar den 22 november i Borlänge och blir därmed den första att få doktorsexamen vid Högskolan Dalarna. Högskolan fick förra året sin första doktorsexamensrätt beviljad i mikrodataanalys. Mikrodataanalys handlar om att samla in data, utnyttja insamlad statistik som med avancerade dataprocesser och statistikmetoder uttolkas för att få fram beslutsunderlag. Mengjie Hans avhandling spänner över en stor del av detta fält.

Press bjuds in att delta efter disputationen

Tid: 22 november, kl. 16.00

Plats: Cafeterian, Campus Borlänge

För mer information, kontakta:

Kenneth Carling, professor statistik
kca@du.se | 023-77 89 67

Mengjie Han, doktorand statistik
mea@du.se | 076- 583 53 98

Om oss

Högskolan Dalarna Bildades 1977Ca 15 000 studenterCa 800 anställdaErbjuder ett 60-tal program och ca 1 200 kurser Våra två campusområden i Falun och Borlänge erbjuder en stor bredd utbildningar och utbudet är anpassat till arbetsmarknaden. Utbildningar tas fram i samverkan med näringslivet och det övriga samhället i regionen. På Högskolan Dalarna kombineras tradition och förnyelse av pedagogisk utveckling. Förutom traditionellt lärande med lärarledda föreläsningar på plats så läser hälften av våra studenter nätbaserat, där vi hör till pionjärerna. På vad som skulle kunna kallas ett virtuellt campusområde, tillgängligt och öppet dygnet runt, erbjuds bland annat öppna föreläsningar och lektioner där deltagare kan interagera med varandra via bild, ljud och text. Det här är en del av vad vi på högskolan kallar för Nästa generations lärande och vårt mål är att vara ledande i den här typen av utbildning. Smakprov på våra utbildningar och kurser finns på iTunes U.

Prenumerera

Media

Media